คุณครูครับ : พลับ

Lyric

คุณครูครับ คุณครูครับ
ผมมีเรื่อง จะปรึกษาคุณครูครับ
คุณครูครับ คุณครูครับ
ผมมีเรื่อง อยากจะถามคุณครูครับ
.คือสมมตินะครับสมมติ
สมมติคุณครูเป็นเด็ก
สมมติว่าตอนยังเล็ก
คุณครูไปชนจนจานมันแตก
คุณครูก็เก็บเรียบร้อย
คุณแม่ก็ยังไม่รู้
ผมจะถามคุณครู
ว่าคุณครูจะบอกไหมครับ
.คุณครูจะบอกไหมครับ
คุณครูจะบอกไหมครับ
คุณครูจะบอกคุณแม่
แล้วคุณแม่จะว่าไหมครับ
คุณครูจะบอกไหมครับ
คุณครูจะบอกไหมครับ
คุณครูจะบอกคุณแม่
แล้วคุณแม่จะตีไหมครับ.
…………..
.คุณครูครับ คุณครูครับ
ผมมีเรื่อง จะปรึกษาคุณครูครับ
คุณครูครับ คุณครูครับ
ผมมีเรื่อง อยากจะถามคุณครูครับ
.แล้วสมมตินะครับสมมติ
สมมติคุณครูเป็นเด็ก
สมมติว่าตอนยังเล็ก
แล้ววิทยุคุณพ่อก็เสีย
คุณครูนั่นแหละที่ทำ
คุณพ่อก็ยังไม่รู้
ผมจะถามคุณครู
ว่าคุณครูจะบอกไหมครับ
.คุณครูจะบอกไหมครับ
คุณครูจะบอกไหมครับ
คุณครูจะบอกคุณพ่อ
แล้วคุณพ่อจะว่าไหมครับ
คุณครูจะบอกไหมครับ
คุณครูจะบอกไหมครับ
คุณครูจะบอกคุณพ่อ
แล้วคุณพ่อจะตีไหมครับ
…………
.คุณครูครับ คุณครูครับ
ผมมีเรื่อง จะปรึกษาคุณครูครับ
คุณครูครับ คุณครูครับ
ผมมีเรื่อง อยากจะถามคุณครูครับ
.ขอสมมติเป็นเรื่องสุดท้าย
ตอนคุณครู มีคุณครู
คุณครูของคุณครูไม่อยู่
แล้วแจกันของคุณครูก็แตก
คุณครูนั่นแหละที่ทำ
คุณครูของคุณครูไม่รู้
ผมจะถามคุณครู
ว่าคุณครูจะบอกไหมครับ
.คุณครูจะบอกไหมครับ
คุณครูจะบอกไหมครับ
คุณครูจะบอกคุณครู
แล้วคุณครูจะว่าไหมครับ
คุณครูจะบอกไหมครับ
คุณครูจะบอกไหมครับ
คุณครูจะบอกคุณครู
แล้วคุณครูจะตีไหมครับ
………….
.คุณครูจะบอกไหมครับ
คุณครูจะบอกไหมครับ
คุณครูจะบอกคุณครู
แล้วคุณครูจะว่าไหมครับ
คุณครูจะบอกไหมครับ
คุณครูจะบอกไหมครับ
คุณครูจะบอกคุณครู
แล้วคุณครูจะตีไหมครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *