เทื่อเดียว : ลูกแพร-ไหมไทย

Lyric

เทื่อเดียว เทื่อเดียวเทื่อเดียว
อะเทื่อเดียว เทื่อเดียวเทื่อเดียว
ขอเทื่อเดียวท่อนั้นแหละเจ้า
คั่นบ่ให้กะสิคุมเอา
ขอกับเจ้าเทื่อเดียวเทื่อเดียว.
.เทื่อเดียว เทื่อเดียวเทื่อเดียว
เรื่องที่ขอบ่แม่นอีหยัง
ตั้งใจฟัง ดีๆเด้อหล่า
เพียงแค่พบและได้สบตา
ปรารถนา เจ้าเพียงเทื่อเดียว.
.เทื่อเดียว เทื่อเดียวเทื่อเดียวจ๊ะ
เทื่อเดียวเทื่อเดียวเทื่อเดียว
ขอเทื่อเดียวแบบบ่เกรงใจ
อ้ายฮ้อนฮนกระวนกระวาย
คันบ่ไห่อ้ายตายแน่นอน.
..ขอ เทื่อ เดียว
บ่ขอเบิ้ลสองสามสี่
ขอ สัก ที
ไม่ลืมพระคุณแน่นอน
ขอ ยืม เงิน
กับเจ้าเอาไปหมุนก่อน
ข่อย เดือด ร้อน
เต็มที่แล้วเด้อคุณนาย.
.เทื่อเดียว เทื่อเดียวเทื่อเดียวม๊ะ
เทื่อเดียว เทื่อเดียวเทื่อเดียว
ข่อยเซโซซกมกหงกหง่าน
ในครัวข่อยบ่มีข้าวสาร
ค่าเช่าบ้านกะบ่ทันจ่าย.
.เทื่อเดียว เทื่อเดียวเทื่อเดียว
สิเอาดอกเรียกแพงปานได๋
สู้ขาดใจ ขอให้ว่ามา
ร้อยละสิบหรือร้อยละห้า
อ้ายบ่ต่อ ราคาซักคำ.
เทื่อเดียว เทื่อเดียวเทื่อเดียว
อ่ะเทื่อเดียว เทื่อเดียวเทื่อเดียว
ขอเทื่อเดียวคำเดียวสั้นๆ
เอาความหล่อมาค้ำประกัน
ยืมจักพันเทื่อเดียวเทื่อเดียว

..ขอ เทื่อ เดียว
บ่ขอเบิ้ลสองสามสี่
ขอ สัก ที
ไม่ลืมพระคุณแน่นอน
ขอ ยืม เงิน
กับเจ้าเอาไปหมุนก่อน
ข่อย เดือด ร้อน
เต็มที่แล้วเด้อคุณนาย.
.เทื่อเดียว เทื่อเดียวเทื่อเดียวม๊ะ
เทื่อเดียว เทื่อเดียวเทื่อเดียว
ข่อยเซโซซกมกหงกหง่าน
ในครัวข่อยบ่มีข้าวสาร
ค่าเช่าบ้านกะบ่ทันจ่าย.
.เทื่อเดียว เทื่อเดียวเทื่อเดียว
สิเอาดอกเรียกแพงปานได๋
สู้ขาดใจ ขอให้ว่ามา
ร้อยละสิบหรือร้อยละห้า
อ้ายบ่ต่อ ราคาซักคำ.
เทื่อเดียว เทื่อเดียวเทื่อเดียว
อ่ะเทื่อเดียว เทื่อเดียวเทื่อเดียว
ขอเทื่อเดียวคำเดียวสั้นๆ
เอาความหล่อมาค้ำประกัน
ยืมจักพันเทื่อเดียวเทื่อเดียว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *