ตามสั่ง : พลพล

Lyric

>>> ใจกับตัวกับผม
เคยอยู่เฉยๆไม่เคยรักใคร
ถ้าไม่เจอกับคุณ
คงไม่หวั่นไหวไม่โอนไม่เอน
คุณคนเดียวเท่านั้น
ตั้งแต่เกิดมาไม่เคยได้ เห็น
ผมตัดใจไม่เป็น
ก็มันรักคุณก็ต้องโทษ คุณ
ผมต้องทำยังไง
คุณจะมีใจให้ผมซักหน่อย
จะให้รอให้คอย
ไปส่งไปรับยังไงก็ไหว
คุณจะกินจะนอน
จะอยู่รับใช้ถ้าคุณเห็น ใจ
จะขัดใจได้ไงก็ตัวผมยอม
ยังไงก็ยอม
สั่งมาเลยนะครับ
แบบไหน อย่างไร
ให้เจ้าของ หัวใจ
เรียกได้ ตลอดเวลา
สั่งมาเลยนะครับ
แบบไหน ถูกใจ
จะยากเย็น เท่าไหร่
ให้ คุณบอกผม มา
ทั้งตัวทั้งใจให้คุณ
ครับตามสั่งเลย ครับ
ให้ได้ทุกอย่างเลย ครับ
รับรองไม่มีหลอก ลวง
ครับ รับตามสั่งเลย ครับ
ทั้งรักทั้งห่วงทั้ง หวง
แค่อยากให้คุณรัก ผม
ครับ รับตามสั่งเลย ครับ
ให้ได้ทุกอย่างเลย ครับ
รับรองไม่มีหลอก ลวง
ครับ รับตามสั่งเลย ครับ
ทั้งรักทั้งห่วงทั้ง หวง
ขอให้คุณเห็น ใจ

>>> ผมต้องทำยังไง
คุณจะมีใจให้ผมซักหน่อย
จะให้รอให้คอย
ไปส่งไปรับยังไงก็ไหว
คุณจะกินจะนอน
จะอยู่รับใช้ถ้าคุณเห็น ใจ
จะขัดใจได้ไงก็ตัวผมยอม
ยังไงก็ยอม
สั่งมาเลยนะครับ
แบบไหน อย่างไร
ให้เจ้าของ หัวใจ
เรียกได้ ตลอดเวลา
สั่งมาเลยนะครับ
แบบไหน ถูกใจ
จะยากเย็น เท่าไหร่
ให้ คุณบอกผม มา
สั่งมาเลยนะครับ
แบบไหน อย่างไร
ให้เจ้าของ หัวใจ
เรียกได้ ตลอดเวลา
สั่งมาเลยนะครับ
แบบไหน ถูกใจ
จะยากเย็น เท่าไหร่
ให้ คุณบอกผม มา
ทั้งตัวทั้งใจให้คุณ
ครับตามสั่งเลย ครับ
ให้ได้ทุกอย่างเลย ครับ
รับรองไม่มีหลอก ลวง
ครับ รับตามสั่งเลย ครับ
ทั้งรักทั้งห่วงทั้ง หวง
แค่อยากให้คุณรัก ผม
ครับ รับตามสั่งเลย ครับ
ให้ได้ทุกอย่างเลย ครับ
รับรองไม่มีหลอก ลวง
ครับ รับตามสั่งเลย ครับ
ทั้งรักทั้งห่วงทั้ง หวง
ขอให้คุณเห็น ใจ