อย่างแรง : เบิร์ด ธงไชย

Lyric

[อย่างแรงอย่างแรงอย่างแรง
เจ็บอย่างแรงพี่ไม่ได้ทำ
น้องหาว่าพี่ใจดำ
พี่ไม่ได้ทำให้เจ็บอย่างแรง
อย่างแรงอย่างแรงอย่างแรง
เจ็บอย่างแรงพี่ไม่ได้ทำ
น้องหาว่าพี่ใจดำ
พี่ไม่ได้ทำให้เจ็บอย่างแรง]

น้องเอย ว่าพี่ขี้ห๊ก
ว่าพี่ไม่ยก หัวใจให้เธอ
น้องจ๋า มาเลยมาเจอ
มาถามสิเธอ ไม่กลัวไม่กลัว
อยากรู้ ก็ต้องมาหา
ก็ต้องมาถาม กันตัวต่อตัว
น้องจ๋าไม่กลัวไม่กลัว
ต้องคุยให้ชัวร์
ถามมาสักคำ
หาว่าพี่ขี้หก [ขี้หก]
พูดกี่ทีไม่จำ [ไม่จำ]
หาว่าใจพี่ดำ [ไม่ดำ]
ทำได้ไงได้ไง
ไม่เชื่อก็เถียง ซิว่าพี่ไม่รัก
ว่าพี่คนนี้ ขี้ห๊กตรงไหนละ
ไม่เชื่อก็เถียง ซะจะได้เข้าใจ
ขี้ห๊กตรงไหน เถียงมาซักคำ
….ดนตรี…….>>>
น้องเอย ถ้าพี่ไม่รัก
ถ้าพี่ไม่สน ก็คงไม่มา
[ไม่มา]
น้องเอย น้องเอยน้องจ๋า
พี่แหลงออกมา
เถียงเลยซักคำ
หาว่าพี่ขี้หก [ขี้หก]
พูดกี่ทีไม่จำ [ไม่จำ]
หาว่าใจพี่ดำ [ไม่ดำ]
ทำได้ไงได้ไง
ไม่เชื่อก็เถียง ซิว่าพี่ไม่รัก
ว่าพี่คนนี้ ขี้หกตรงไหนละ
ไม่เชื่อก็เถียง ซะจะได้เข้าใจ
ขี้หกตรงไหน เถียงมาซักคำ
อย่างแรงอย่างแรงอย่างแรง
เจ็บอย่างแรงพี่ไม่ได้ทำ
น้องหาว่าพี่ใจดำ
พี่ไม่ได้ทำให้เจ็บอย่างแรง
อย่างแรงอย่างแรงอย่างแรง
เจ็บอย่างแรงพี่ไม่ได้ทำ
น้องหาว่าพี่ใจดำ
พี่ไม่ได้ทำให้เจ็บอย่างแรง

หาว่าพี่ขี้หก [ขี้หก]
พูดกี่ทีไม่จำ [ไม่จำ]
หาว่าใจพี่ดำ [ไม่ดำ]
ทำได้ไงได้ไง
ไม่เชื่อก็เถียง ซิว่าพี่ไม่รัก
ว่าพี่คนนี้ ขี้หกตรงไหน
ไม่เชื่อก็เถียง ซะจะได้เข้าใจ
ขี้หกตรงไหน เถียงมาซักคำ
ไม่เชื่อก็เถียง ซิว่าพี่ไม่รัก
ว่าพี่คนนี้ ขี้หกตรงไหนละ
ไม่เชื่อก็เถียง ซะจะได้เข้าใจ
ขี้หกตรงไหน เถียงมาซักคำ

อย่างแรงอย่างแรงอย่างแรง
เจ็บอย่างแรงพี่ไม่ได้ทำ
น้องหาว่าพี่ใจดำ
พี่ไม่ได้ทำให้เจ็บอย่างแรง
น้องหาว่าพี่ใจดำ
พี่ไม่ได้ทำให้เจ็บอย่างแรง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *