ผู้หญิงเอาแต่ใจ : ปกรณ์ ลัม

Lyric

แดน ขอนแก่น
GMM Grammy

คนบางคน
ยังคงมีคำถาม
เหตุใดโลกนี้
ถึงสร้างเธอมา
เพื่อมาเพิ่มเวลา
ที่น่าปวดหัว
ฉันเป็นคน
ที่ยังอยากจะถาม
ทำไมผู้หญิง
ถึงชอบคำราม
ถ้าเราไม่ทำตาม
ก็จะโดนดี
โวยวายทุบตีรุนแรง
ระเบิดพลังใส่ฉัน
ตาแดง
แก้มบวมทันที
ถ้าบอกกับเธอ
เธอจะรู้บ้างไหม
ว่าสิ่งที่เธอ
ทำให้รักป่วนไป
ทำไมผู้หญิงทุกคน
ต้องเอาแต่ใจ
ถ้าอยากได้อะไร
ต้องได้อย่างนั้น
ไม่มีสักครั้ง
ที่ฉันนั้นไม่ยอม
ต้องการอะไร
ฉันต้องทำตัวพร้อม
จะสั่งจะว่ายังไง
เธอไม่เคยอ้อมค้อม
ก็เพราะรัก
จึงยอมผู้หญิงที่เอาแต่ใจ
บางเวลาฉันยังคงสงสัย
ที่ทำไปนั้นไม่ถูกหรือไง
ก็เธอไม่พอใจ
เธอไม่พอใจ
โวยวายทุบตีรุนแรง
ระเบิดพลังใส่ฉัน
ตาแดง
แก้มบวมทันที
ถ้าบอกกับเธอ
เธอจะรู้บ้างไหม
ว่าสิ่งที่เธอ
ทำให้รักป่วนไป
ทำไมผู้หญิงทุกคน
ต้องเอาแต่ใจ
ถ้าอยากได้อะไร
ต้องได้อย่างนั้น
ไม่มีสักครั้ง
ที่ฉันนั้นไม่ยอม
ต้องการอะไร
ฉันต้องทำตัวพร้อม
จะสั่งจะว่ายังไง
เธอไม่เคยอ้อมค้อม
ก็เพราะรัก
จึงยอมผู้หญิงที่เอาแต่ใจ
ก็ไม่มีสักครั้ง
ที่ฉัน จะขัดขืน
ต้องกล้ำกลืน
ก็เป็นเพราะรัก

โวยวายทุบตีรุนแรง
ระเบิดพลังใส่ฉัน
ตาแดง
แก้มบวมทันที
ถ้าบอกกับเธอ
เธอจะรู้บ้างไหม
ว่าสิ่งที่เธอ
ทำให้รักป่วนไป
ทำไมผู้หญิงทุกคน
ต้องเอาแต่ใจ
ถ้าอยากได้อะไร
ต้องได้อย่างนั้น
ไม่มีสักครั้ง
ที่ฉันนั้นไม่ยอม
ต้องการอะไร
ฉันต้องทำตัวพร้อม
จะสั่งจะว่ายังไง
เธอไม่เคยอ้อมค้อม
ก็เพราะรัก
จึงยอมผู้หญิงที่เอาแต่ใจ
ถ้าบอกกับเธอ
เธอจะรู้บ้างไหม
ว่าสิ่งที่เธอ
ทำให้รักป่วนไป
ทำไมผู้หญิงทุกคน
ต้องเอาแต่ใจ
ถ้าอยากได้อะไร
ต้องได้อย่างนั้น
ไม่มีสักครั้ง
ที่ฉันนั้นไม่ยอม
ต้องการอะไร
ฉันต้องทำตัวพร้อม
จะสั่งจะว่ายังไง
เธอไม่เคยอ้อมค้อม
ก็เพราะรัก
จึงยอมผู้หญิงที่เอาแต่ใจ
ยอมผู้หญิที่เอาแต่ใจ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *