รื่นเริงเถลิงศก : สุนทราภรณ์

Lyric

(ญ) วันนี้ วันดี ปีใหม่
ท้องฟ้าแจ่มใสพาใจสุขสันต์
ยิ้มให้กัน ในวันปีใหม่
โกรธเคืองเรื่องใด จงอภัยให้กัน
ช.หมดสิ้นกันที ปีเก่า
เรื่องทุกข์เรื่องเศร้า อย่าเขลาคิดมัน
ตั้งต้น ชีวิต กันใหม่ ให้มันสดใสสุขไปทั่วกัน
ช-ญ.เอ้า เฮ เฮ เฮ
เฮ้เห่เฮเฮ้ สุขไปทั่วกัน
ญ.รื่นเริง เถลิงศกใหม่
ช.ช่า รื่นเริง เถลิงศกใหม่
ญ.รวมจิตร่วมใจ ทำบุญร่วมกัน
ทำบุญกันตามประเพณี
กุศลราศรี มาเจอเฉิดฉันท์
พี่น้อง ร่วมชาติเดียวกัน
ช.พี่น้อง ร่วมชาติเดียวกัน
ญ.ขอให้สุขสันต์ ทั่วกัน เอย
เอ๋ย นอย ทิงนองนอย น้อยหน่อยนอยน้อย
หน่อยทิงนองนอย

ช.วันนี้วันดีปีใหม่
ท้องฟ้าแจ่มใสพาใจสุขสันต์
ยิ้มให้กัน ในวันปีใหม่
โกรธเคืองเรื่องใด จงอภัยให้กัน
ญ.หมดสิ้นกันที ปีเก่า
เรื่องทุกข์ เรื่องเศร้า อย่าเขลาคิดมัน
ตั้งต้น ชีวิต กันใหม่ ให้มันสดใสสุขไปทั่วกัน
ช-ญ.เอ้า เฮ เฮ เฮ
เฮ้เห่เฮเฮ้ สุขไปทั่วกัน
ช.รื่นเริง เถลิงศกใหม่
ญ.ช่า รื่นเริง เถลิงศกใหม่
ช.รวมจิตร่วมใจ ทำบุญร่วมกัน
ทำบุญกันตามประเพณี
กุศลราศรี มาเจอเฉิดฉันท์
พี่น้อง ร่วมชาติเดียวกัน
ญ.พี่น้อง ร่วมชาติเดียวกัน
ช.ขอให้สุขสันต์ทั่วกัน เอย
เอ๋ย นอย ทิงนองนอย น้อยหน่อยนอยนัอย
หน่อยทิงนองนอย

ญ-ช.วันนี้ วันดี ปีใหม่
ท้องฟ้าแจ่มใส พาใจสุขสันต์
ยิ้มให้กัน ในวันปีใหม่
โกรธเคืองเรื่องใด จงอภัยให้กัน
ญ.หมดสิ้นกันที ปีเก่า
เรื่องทุกข์เรื่องเศร้า อย่าเขลาคิดมัน
ช.ตั้งต้นชีวิต กันใหม่
ให้มันสดใสสุขไปทั่วกัน
ช-ญ.เอ้า เฮ เฮ เฮ
เฮ้เห่เฮเฮ้ สุขไปทั่วกัน
ญ.รื่นเริง เถลิงศกใหม่
ช.ช่า รื่นเริง เถลิงศกใหม่
ช-ญ.รวมจิตร่วมใจ ทำบุญร่วมกัน
ทำบุญกันตามประเพณี
กุศลราศรี มาเจอเฉิดฉันท์
ญ.พี่น้อง ร่วมชาติเดียวกัน
ช.พี่น้อง ร่วมชาติเดียวกัน
ช-ญ.ขอให้สุขสันต์ ทั่วกัน เอย
เอ๋ย นอย ทิงนองนอย
น้อยหน่อยนอยน้อย หน่อยทิงนองนอย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *