บั้งไฟแสน : ร๊อคสะเดิด

Lyric

ตัด ใบไผ่ ลำเขียวเรียวงาม
เขาก็ห้ามตัดไม้ให้ตรง
จากไม้ป่า เขา ผ่าบดเป็นผง
สูตรลงปรุงใส่ดิน ประสิว
ดิน ประสิว ดินดำ ดินประสิว
อั๊ดไม้กิ่วเป็นชัดมวนบั้งไฟ
ถิ่นสานเหนือเสือสิงห์ถิ่นใต้
วัดร่วมใจ ประชาชนร่วมบุญ
ฮิ้ว

เสียงดนตรีปี่กลอง
พาญาติพี่น้องรำร่ายส่ายเอว
เฮ็ดพิณแคนโดดดง
เฒ่าสี่รำวงทุ่มมงทุ่มมง
เสียงบทเพลงโห่ร้อง
ลีลาทำนองเซิ้งบุญเซิ้งบุญ
บุญบั้งไฟขึ้นฟ้า
สนุกลีลาเซิ้งบุญบั้งไฟ
โอ้ โอ่ โอ โอ๊ โอ โอ่ โอ
โอ้ โอ่ โอ โอ๊ โอ โอ โอ

ถึงเดือนหก ยกเซ่นบุญงาน
บุญงานใหญ่ งานบุญบั้งไฟ
องค์ผาแดง ทั้งพี่นางไทย
ประชาชนแห่ไหล
ร่วมใจจัดงาน
งาน ทำนาฟ้าครึ้มไม่ดี
บอกปีนี้ มีงานทำนา
จุดบั้งไฟ ให้ทะยานขึ้นฟ้า
บวงสรวงเทวา
องค์พระยาแสน
.เสียงบั้งไฟขึ้นฟ้า
โปรดบอกเทวาฝนเทฝนเท
บั้งไฟไม่ขึ้นฟ้า
เอาคนลงมาล้งตมล้งตม
ต้มหล่งต่มลงตม
บั้งไฟสุขสมมาร่วมเฮฮา
จุดบั้งไฟขึ้นฟ้า
จุดบอกเทวาฝนเทลงมา
.ให้เทลงมาลงมาลงมา
ให้นาน้ำฮง หน่ำองหน่ำอง
ให้ทุ่งนาเปียก น้ำเปียก น้ำเปียก
ให้มีน้ำเปียก น้ำเปียก น้ำเปียก
เปียกฝน บน ฟ้า
จาก พระ ยา แสน
โอ้ โอ่ โอ โอ๊ โอ โอ่ โอ
โอ้ โอ่ โอ โอ๊ โอ โอ โอ

ถึงเดือนหก ยกเซ่นบุญงาน
บุญงานใหญ่ งานบุญบั้งไฟ
องค์ผาแดง ทั้งพี่นางไทย
ประชาชนแห่ไหล
ร่วมใจจัดงาน
งาน ทำนาฟ้าครึ้มไม่ดี
บอกปีนี้ มีงานทำนา
จุดบั้งไฟ ให้ทะยานขึ้นฟ้า
บวงสรวงเทวา
องค์พระยาแสน
.เสียงบั้งไฟขึ้นฟ้า
โปรดบอกเทวาฝนเทฝนเท
บั้งไฟไม่ขึ้นฟ้า
เอาคนลงมาล้งตมล้งตม
ต้มหล่งต่มลงตม
บั้งไฟสุขสมมาร่วมเฮฮา
จุดบั้งไฟขึ้นฟ้า
จุดบอกเทวาฝนเทลงมา
.ให้เทลงมาลงมาลงมา
ให้นาน้ำฮง หน่ำองหน่ำอง
ให้ทุ่งนาเปียก น้ำเปียก น้ำเปียก
ให้มีน้ำเปียก น้ำเปียก น้ำเปียก
เปียกฝน บน ฟ้า
จาก พระ ยา แสน
โอ้ โอ่ โอ โอ๊ โอ โอ่ โอ
โอ้ โอ่ โอ โอ๊ โอ โอ โอ
โอ้ โอ่ โอ โอ๊ โอ โอ่ โอ
โอ้ โอ่ โอ โอ๊ โอ โอ โอ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *