สาวไดโว่ : พรศักดิ์ ส่องแสง

Lyric

..อ่าองค์สำอางร่างสวย
อ่าองค์สำอางร่างสวย
ใครหลงงงงวยเสียมวยทุกราย
แอบพกเมียมาด้วยหรือไง
พกมาทำไมเสียดายความหล่อ
หลงลมละก็บ่อยากบรรยาย
หลงลมละก็บ่อยากบรรยาย
หญิงไทยยุคไอเอ็มเอฟ
หญิงไทยยุคไอเอ็มเอฟ
เมียกกเมียเก็บ
หลายหลากมากมาย
หน้าเนื้อใจเสือผู้ชาย
ร่างสวยวิไลหัวใจจังโก้
อีสาวไดโว่โชว์กายหมายตังค์
อีสาวไดโว่โชว์กายหมายตังค์
เงินถังนะกะยังแต่ลิ้น
เงินถังนะกะยังแต่ลิ้น
ถึงไผได้นังเจ้า
ดูดบ่เซาเอาทองคล้องสร้อย
หวานจ้อยอ่อยผู้ชาย
ทำท่าฮ้องท่าไห้
ใจมอบกะเบิดตัว
ดูดได้ไปหายหัว
ปล่อยเฮาให้เซาฟ้า
ดูดซะซายไปหน้า
กลับมากะดูดต่อ
กลับมากะดูดต่อ
บ่ระแวงกะสิแห้งงอดงอบ
บ่เคยพอบ่อยากเห็น
เนื้อเย็นละทำเป็นปอนๆ
เนื้อเย็นละทำเป็นปอนๆ
ให้น่าอาทรอ่อนน้อมถ่อมตัว
เดียวดายไร้ชายพันพัว
หาตังค์เล่นตัวครอบครัวหลูโตน
อีสานแสนกลยังแพ้คนแสนคม
อีสานแสนกลยังแพ้คนแสนคม
ลิ้นลมหญิงกลวงลวงใจ
ลิ้นลมหญิงกลวงลวงใจ
หลงเชื่อไม่ได้ได้คว้าหายาดม
เสียตังค์หมดตัวจั่วลม
มานั่งก้มจ่มไสเจียเสียฮู้
อีสาวไดโว่ดูดไปไม่เหลือ
อีสาวไดโว่ดูดไปไม่เหลือ
กลับถึงเมื่อห่งแห้ง
สีเขียวสีแดงสีม่วงสีหม่น
ฮอดบ่อนยังยังกะปานถืกก้น
ขนให้แต่อีหนู
ครอบดูดู๋บ่อนได้
ต้องมีกำไรในใจเฮาอ่าน
สร้อยเต็มคอแล้วกะงอใส่บ้าน
เบิดซุมนั้นขับรถเก๋ง
ร้องเพลงเท่งตุงถุงแปน
ร้องเพลงเท่งตุงถุงแปน
เขาเปิดแปดแสน
ฮอดบ่แม่นมาเบิ่ง
ดูดได้ละก็ไปเวิ่งๆ
หลงเหลี่ยมหลงเชิง
แล้วละเบิ่งสะฟ้า
เบิดเงินลาล่า
แล้วปานหมาเบิดบุญ
เบิดเงินลาล่า
แล้วปานหมาเบิดบุญ
ได้ซูนแต่ว่าไม่ได้ซาว
ได้ซูนแต่ว่าไม่ได้ซาว
ยามเขาล่อเอา
นั่นละเขาให้ซูน
กกเกลี้ยงปานเครื่องดูดฝุ่น
ได้แต่แค่ซูนเอ้ยลงทุนบ่น้อย
ฮอดบ่ได้ต้อยแต่เงินข้อยบ่ยัง
ฮอดบ่ได้ต้อยแต่เงินข้อยบ่ยัง
มาซังหลายเด้ไดโว่
มาซังหลายเด้ไดโว่
เบิดโต๋เบิดจมจนตื่น
ยืมเขามาฮอดบ่ทันได้ใช้
มาขนให้แต่ผู้สาว
บ่เห็นฮอดในบ่ได้ฮอดข่าว
บ่เห็นฮอดในบ่ได้ฮอดข่าว
หลวมตัวมอมเมาสาวไดโว่..
สาวไดโว่..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *