พรพรหม : สุนทราภรณ์

Lyric

ช.รักประคอง น้องนางไม่.ห่าง.เลย
ชื่นประทิน รำเพย
หอมเอย ผมนางพราง.ดม
ญ.หอมกลิ่น บุปผาลอยลม
ใช่ประทิน กลิ่นผม
พี่ขา อย่าดม ผสมไป
ช.แม้ได้ดอม คงหอม ซาบซ่า
ญ.หอมไม่นาน ขี้คร้าน คลาย
ช.น้องอย่าแคลง อย่าแหนง อย่าหน่าย
ญ.ลิ้นผู้ชาย สุดหมายอาลัย
ช.พี่รัก สลักใจ พรหมประทาน มาให้
พี่ก็รัก ดังดวงใจ
น้องเอย จงให้ แอบอิง
ญ.พูดแต่ปาก ยากหลาย มักกลายเป็นลม
น้อยหรือว่า เป็นเพราะ พระพรหม
ฝืนใจข่ม ไม่ท้วงติง
ช.เจ้าอย่า อาลัย พี่นะปอง ใจจริง
หมายหลัก พักพิง
เจ้ารัก พี่จริง หรือไร
ญ.น้องเป็นหญิง พูดจริง รักจริง
ช.ขอเชย ยอดหญิง อย่ากริ่งหัวใจ
ญ.รักอย่า เร่าร้อน จงผ่อนฤทัย
ช.ขอเพียง ลูบไล้ ด้วยใจภักดี
ญ.อย่าเพิ่ง ชม มันจะตรม นะพี่
โปรดถนอม จอมชีวี
ถึงวัน ถ้าพี่ อย่าอาวรณ์
ช.(ญ.ตาม) คอย
ช.(ญ.ตาม) ชื่นใจ
ช.(ญ.ตาม) พระพรหมท่านให้ เรามา
ช.(ญ.ตาม) บุญ
ช.(ญ.ตาม) ช่วยพา
ช.(ญ.ตาม) สองเราจึงมา รื่นรมณ์
ญ.(ช.ตาม) ยอม
ญ.(ช.ตาม) อดใจ
ญ.(ช.ตาม) ถึงวันคงได้ ชื่นชม
ญ.(ช.ตาม) คง
ญ.(ช.ตาม) ไม่ตรม
ญ.(ช.ตาม) เพราะว่า พระพรหมให้พร
ญ.น้องรู้นะรักเรา จะเศร้าอาวรณ์
น้องกลัว รักมาพาซ่อน
พี่ก็ช้อน ดวงใจภิรมย์
ช.โธ่พุ่มพวง ช่างหวง กระไร
เจ้าจะให้ ใครชม ขอพี่ภิรมญ์
ชื่นชมสมใจ
ญ.น้องรักพี่ ศรีใจปอง
แม้รักน้อง ต้องเหลือ เยื่อใย
ช.ญ.ต่างรู้ ใจกัน รู้ผูกพันกันไป
อย่าได้ร้าง จางใจ
สมดังที่ได้ พรพรหม
ช.(ญ.ตาม) คอย
ช.(ญ.ตาม) ชื่นใจ
ช.(ญ.ตาม) พระพรหมท่านให้ เรามา
ช.(ญ.ตาม) บุญ
ช.(ญ.ตาม) ช่วยพา
ช.(ญ.ตาม) สองเราจึงมา รื่นรมณ์
ญ.(ช.ตาม) ยอม
ญ.(ช.ตาม) อดใจ
ญ.(ช.ตาม) ถึงวันคงได้ ชื่นชม
ญ.(ช.ตาม) คง
ญ.(ช.ตาม) ไม่ตรม
ญ.(ช.ตาม) เพราะว่าพระพรหม ให้พร
ญ.น้องรู้นะรักเรา จะเศร้าอาวรณ์
น้องกลัว รักมาพาซ่อน
พี่ก็ช้อน ดวงใจภิรมย์
ช.โธ่พุ่มพวง ช่างหวงกระไร
เจ้าจะให้ ใครชม ขอพี่ภิรมญ์
ชื่นชมสมใจ
ญ.น้องรักพี่ศรี ใจปอง
แม้รักน้อง ต้องเหลือ เยื่อใย
ช.ญ.ต่างรู้ใจกัน รู้ผูกพัน กันไป
อย่าได้ร้าง จางใจ
สมดังที่ได้ พรพรหม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *