วาสนาอึ่งยืน : สายัญ สัญญา

Lyric

ล่ะส่วนบ่สูงสาวเมินเว้น
จั๊กว่ากรรมหรือเวร
เห็นบักเตี้ยบ่มีค่า
โอ้น้อวาสนา
คืออึ่งยืนจั่งบักอ้าย
สิตายย้อนขาดคู่เคียง
คำกะว่าบักเตี้ย โอ๊ยบักเตี้ย
เตี้ยกะมี หนอหัวใจ
จั๊กสิเฮ็ดน้อแนวใด๋
จั่งสิมี หนอคนซ้อน
จั่งสิมี โอ๊ยเมีย ซ้อน

>โอ้ อนิจา
อ้ายเกิดมาตัวเตี้ยเกินไป
ยากจนเข็ญใจ
สาวใดบ่ปรารถนา
ถ้าเลือกเกิดได้
จะขอเกิดเป็นดารา
เลือกหุ่นสูงทรงสง่า
ให้สาวมารุมล้อมอ้อมวอน
>เพราะเกิดมาจน
หนึ่งเหตุผลผู้สาวเขาเมิน
เตี้ยพอกะเทิน
สาวเลยบ่เคยออนซอน
ทั้งจนทั้งเตี้ย
เลยบ่มีเมียซ้อนบ่อน
เป็นเวรหรือกรรมปางก่อน
เตี้ยต้องนอนคนเดียวเหงาใจ
..ดนตรี..
>โอย เดนาง จนคืออ้าย
เฮ็ดงานแป๋ตายละหาเซ้ากินค่ำ
บุญผลาบ่ค้ำทำได้บ่รวย
โชคบ่ช่วยบุญบ่อ่วยมาหา
เทวดาตาฟางบ่เบิ่งแยงคนเตี้ย
เมียหรือซู้ผลาบ่ซูบ่มีซ้ำเนื้อคู่
แม่นางเอ๊ย แสนอดสู
ผู้สาวซังว่าเตี้ยเสียซ้ำส่ำลิง
ชาติแต่กี้อ้ายต้มอึ่งทำบุญ
ชาติแต่กี้
แต่กี้อ้ายต้มอึ่งทำบุญ
สาวนาภายลุน
จั่งบ่หนุนคนเตี้ย
>ลูกเมียสิมีจั่งใด๋
เว้านำไผเขาเมินไปทางอื่น
ซ้ำยังเอิ้นบักเตี้ยอึ่งยืน
ซ้ำยังเอิ้นบักเตี้ยอึ่งยืน
ฟังแล้วขมขื่นละน้ำตาตกใน
>เมื่อสาวเขาไม่ต้องการ
หากเป็นทหารไปดวนปืนโจรใต้
สละชีพตายเพื่อชาติไทย
มาสมัครเขาว่าเตี้ยเกินไป
มันน่าน้อยใจวาสนาอึ่งยืน
มันน่าน้อยใจวาสนาอึ่งยืน
..ดนตรี….
>เซลงพื้นกลืนความหมองหม่น
เกิดมาจน
แถมยังหุ่นเตี้ยละเมียซ้อนบ่มี
สาวยุคนี้สิมีคู่ควงแขน
สาวยุคนี้สิมีคู่ควงแขน
เขาหาแฟนคนสูงละหุ่นเป็นซงโก้
>ตัวโตองอาจมาดแมน
ได้ควงแขนชื่นชมสมหน้า
บักเตี้ยอยู่นอกสายตา
สาวบ่มาหัวซาออนซอน
ยามนอนขาดคู่เอกา
วาสนาผู้บ่าวเตี้ยลง
เตี้ยโพดสาวบ่สะออน
ชาตินี้ขึ้นคานแน่นอน
หากงามงอนบ่มาเป็นแฟน
หากงามงอนบ่มาเป็นแฟน
>อุ๊กใจแค้น สายนิงสายแนน
บ่พันเกี้ยวฮอดฝั่ง
แม่นางเอ๊ย
เวรหยังน้อพญาแถนบ่ว่าง
บ่ทันสร้างคู่มา
ชาตินี้หล้าอ้ายคงบ่มีเมีย
ชาตินี้เตี้ย
โอ๊ยนี้เตี้ยยังขาดคู่เอกา
บุญบ่มีนำพา
เลยอยู่ตามประสาเตี้ย
ล่ะอยู่ตามประสาเตี้ย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *