จุดเกรงใจ : Pancake

Lyric

โจ Pancake
GMM Grammy

นะ นานานา
นะ นานานา
นะ นานานา โฮ้โฮ
นะ นานานา
นะ นานานา
นะ นานานา โฮ้โฮ
อยากบอกความจริง
ว่าฉันทำใจลำบาก
ถ้าหากเธอทำ
ครึ่งครึ่งกลางกลาง
ขาดขาดเกินเกินอย่างนี้
ให้ผ่านวันเดือนปี
คงไม่มีอะไรดี
จะสบตากันที
ก็ขวางกั้น
ด้วยคำว่าเพื่อนกัน
มันเหงาและเดียวดาย
ถ้าวันที่ไม่ได้พบกัน
ก็ฉันคิดถึงเธอ
ถ้าเธอจะคิดเหมือนกับฉัน
คำหนึ่งคำ
ที่เราไม่ควรต้องเก็บไว้
จุดเกรงใจที่สองเรามี
ให้กัน
อยากให้เราแค่หันมา
คนละครึ่งทาง
อาจเริ่มต้นที่มองตา
เพื่อค้นหาเพียงคำตอบ
ว่ารักกัน โว…
จุดเกรงใจที่สองเราควร
ต้องเปิดใจ
ปล่อยมันเอาไว้
คงทำมันห่างเหิน
หากว่ารักก็พูดจา
ปล่อยทิ้งไว้ก็คงตาย
คงไม่ได้รักกันสักที
นะ นานานา
นะ นานานา
นะ นานานา โฮ้โฮ
นะ นานานา
นะ นานานา
นะ นานานา โฮ้โฮ
อยากบอกตรงตรง
ถ้าขืนเกรงใจกันอยู่
ไม่เคยลืมตาไม่เคยมองดู
ปกปิดกันไปอย่างนี้
ยิ่งมัวทำรอรี
คงไม่มีอะไรดี
ก็มันนานเต็มที
ที่สองเราเป็นแค่เพื่อนกัน
มันเหงาและเดียวดาย
ถ้าวันที่ไม่ได้พบกัน
ก็ฉันคิดถึงเธอ
ถ้าเธอจะคิดเหมือนกับฉัน
คำหนึ่งคำ
ที่เราไม่ควรต้องเก็บไว้
จุดเกรงใจที่สองเรามี
ให้กัน
อยากให้เราแค่หันมา
คนละครึ่งทาง
อาจเริ่มต้นที่มองตา
เพื่อค้นหาเพียงคำตอบ
ว่ารักกัน โว…
จุดเกรงใจที่สองเราควร
ต้องเปิดใจ
ปล่อยมันเอาไว้
คงทำมันห่างเหิน
หากว่ารักก็พูดจา
ปล่อยทิ้งไว้ก็คงตาย
คงไม่ได้รักกันสักที
มันคงจะดี
ถ้าเราน่ะได้รักกัน
มันคงจะดี
ถ้าไม่ได้เป็นเพียงฝัน
มันคงจะดี
ถ้าจะรักไปจนตาย…
มันคงจะดี
ถ้าเราน่ะคู่กัน
มันคงจะดี
ถ้าเราได้ใกล้กัน
มันคงจะดี
ถ้าเธอพร้อมจะเปิดใจ
จุดเกรงใจที่สองเรามี
ให้กัน
อยากให้เราแค่หันมา
คนละครึ่งทาง
อาจเริ่มต้นที่มองตา
เพื่อค้นหาเพียงคำตอบ
ว่ารักกัน โว…
จุดเกรงใจที่สองเราควร
ต้องเปิดใจ
ปล่อยมันเอาไว้
คงทำมันห่างเหิน
หากว่ารักก็พูดจา
ปล่อยทิ้งไว้ก็คงตาย
คงไม่ได้รักกันสักที
ฉันยังต้องรออยู่อย่างนี้
เมื่อไหร่จะรักกันสักที
เราจะเป็นเพื่อนกัน
อีกนานไหม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *