พอกะเทิน : ร๊อคสะเดิด

Lyric

.เป็นซ่างกะเป็นผู้ส่อยซ่าง
เป็นครูกะเป็นครูช่วยสอน
เป็นตำรวจกะเป็นตำรวจบ้าน
เป็นพอได้อ้าง
ละเป็นพอกะเทิน……
.ส่าโด่งส่าดับส่าดี
ส่าโตส่าหนี้ดอกมาก
ตาอึดตาอยาก
อยากหัว เซาๆ
……..
.มีรถกะจักรยานฮ่าง
คันฮ่างๆโซ่ตกดู๋ๆ
มีหมู่กะหมู่ขี้เหล้า
หมู่ขี้เหล้าเว้า แฮงเป็นตาย่าน
มีบ้านกะหลังน้อยๆ
หลังน้อยๆนอนบ่วิดขา
มีหมากะหมาขี้เฮื้อน
หมาขี้เฮื้อนมันบ่เห่าบ่หอน
มีหมอนกะหมอนขาดๆ
สื่อขาดๆขี้บักหนุ่นโจกโคก
มีผัวกะเป็นคนหัวโอก
ลาวเป็นโรคค่อยเซาใหม่ๆ
จะแหม่นคักหลาย
วาสนาข้อยเด้อ.

เป็นซ่างกะเป็นผู้ส่อยซ่าง
เป็นครูกะเป็นครูช่วยสอน
เป็นตำรวจกะเป็นตำรวจบ้าน
เป็นพอได้อ้าง
ละเป็นพอกะเทิน…….
.มีเงินกะยี่สิบขาดๆ
ไปตลาดได้แต่ซี่โครงไก่
มีนาอยู่สามสี่ไฮ่
บ่ได้ใส่หยังไว้ให้ดินแตกเขิบ
มีเกิบกะเกิบขาดๆ
สายมันขาด
เอาฟางมัดต่ามหย่าม
มีซามกะซามก้นฮั่ว
ตะแคงไว้ตั่วยามเอาใส่กิน
มีหินอยู่สามสี่ก้อน
เอาไว้อมแทนฮอลล์
ยามอยากของหวาน
เข้าบ้านย่านเพิ่นได้ยิน
ย่านเพิ่นได้ยินเว้าพื้นเจ้าของ
สิเมือเอาน้อง
หาเหาให้มันเกิ่นๆๆๆ.
……
.เป็นซ่างกะเป็นผู้ส่อยซ่าง
เป็นครูกะเป็นครูช่วยสอน
เป็นตำรวจกะเป็นตำรวจบ้าน
เป็นพอได้อ้าง
ละเป็นพอกะเทิน.

มีรถกะจักรยานฮ่าง
คันฮ้างๆโซ่ตกดู๋ๆ
มีหมู่กะหมู่ขี้เหล้า
หมู่ขี้เหล้าเว้าแฮงเป็นตาย่าน
มีบ้านกะหลังน้อยๆ
หลังน้อยๆนอนบ่วิดขา
มีหมากะหมาขี้เฮื้อน
หมาขี้เฮื้อนมันบ่เห่าบ่หอน
มีหมอนกะหมอนขาดๆ
สื่อขาดๆขี้หนุ่นโจกโคก
มีผัวกะเป็นคนหัวโอก
ลาวเป็นโรคค่อยเซาใหม่ๆ
จะแหม่นคักหลาย
วาสนาข้อยเด้อ.
…….
.มีเงินกะยี่สิบขาดๆ
ไปตลาดได้แต่ซี่โครงไก่
มีนาอยู่สามสี่ไห่
บ่ได้ใส่หยังไว้ให้ดินแตกเขิบ
มีเกิบกะเกิบขาดๆ
สายมันขาด
เอาฟางมัดต่ามหย่าม
มีซามกะซามก้นฮั่ว
ตะแคงไว้ตั่วยามเอาใส่กิน
มีหินอยู่สามสี่ก้อน
เอาไว้อมแทนฮอลล์
ยามอยากของหวาน
เข้าบ้านย่านเพิ่นได้ยิน
ย่านเพิ่นได้ยินเว้าพื้นเจ้าของ
สิเมือเอาน้องหาเหา
ให้มันเกิ่นๆๆๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *