เต้ยสาวเจ้ยใจจืด : พรศักดิ์ ส่องแสง

Lyric

…องตงแก้มเจ้าองตง
องตงแก้มเจ้าองตง
ฮักเจ้าบ่ลงดอกแม่เขียวใบแค
จั๊กเจ้าสิเอาไผแน
ใจง่ายหลายแงงไผแนละซื่อ
หัวใจซันฟูมีซู้หลายแสน
หัวใจซันฮูมีซู้หลายแสน
แวนๆแฟนเผิ่นโพดหลาย
แวนๆแฟนเผิ่นโพดหลาย
จักไผต่อไผจำได้บ่แฟน
บ้านใต้ฝ่ายเหนือก็แม่น
บ่อึดแต้แฟน
ควงแขนควงข้าง
พ่อม่ายกะซางพ่อห้างก็เอา
พ่อม่ายกะซางพ่อห้างก็เอา
จั๊กไผแฟนจริงของเจ้า
เหมาเลยเจ้ยบ้านเรา
ว่าแต่เขามีแบงค์แกล้งล่อ
พอแฮ่นแล่นใส่เลย
หลายบ่น้อย ข่อยเจ้ยเลยลวง
บ่ทวงถามงามบ่งาม
ตามตี้ ว่าแต่มีดอกเงินบ่ออก
ไผอย่าก๋อแฉนเจ้ย
จกมาเลยเจ้ยบ่เกียง
จกมาเลยเจ้ยบ่เกียง
ทิดหรือเสี้ยงกะเสียงบ่อั้น
ผู้หมายมั่นนั้นแม่นไผ
เอาใครก็ไม่แน่นอน
เอาใครก็ไม่แน่นอน
หัวใจเจ้าจรบินว่อนรอนแรม
หนุ่มเฒ่าหัวขาวหัวแซม
บ่นับบ่แมบเงินหนามาเลย
อย่าควงสาวเจ้ย
ได้เลยเจ้ยรอ
อย่าควงสาวเจ้ย
ได้เลยเจ้ยรอ
เมืองพอบ่มีเมืองไทย
เมืองพอบ่มีเมืองไทย
มาซื้อหัวใจสาวเจ้ยเถิดหนอ
ควงสู้บ่ฮู้จักพอ
รูปเล่หรูปหล่อเจ้ยบ่ได้ว่า
จันเผิ่นเงินหนาซิพาไปติงนังๆ
จันเผิ่นเงินหนาซิพาไปติงนังๆ
ติงนังๆ ติงนังๆ
ติงนังๆ ติงนังๆ
มีหมากกะตังไปติงนังกับเจ้ย
ผู้งามก็ตามเถอะเว้ย
ใจเอ้ยเส้าสาอย่าหวง
ย่านใจต่วงไต๋ต่วนย้อมเจ้ย
ย่านใจต่วงไต๋ต่วนย้อมเจ้ย
เฉยไว้อย่าสะวุ้น เจ้ยบ่สน
ไผแท้มารำซำแซ
แวเวิ่งเลิงลวง
ควงแต่ซำนอลาแม่นซิห่า
แล้วปาทิ่ม อิ่มบ่เป็น
เช้าเย็นเจ้ยควงคุณครู
เช้าเย็นเจ้ยควงคุณครู
สายมาจ่าหมู่บ่ายผู้จัดการ
ค่ำควงหนุ่มธนาคาร
ต่อผู้ใหญ่บ้านกำนัน ส.จ
แถม อ.บ.ต ยังไม่พอภารโรง
แถม อ.บ.ต ยังไม่พอภารโรง
บ่หลงฮักเจ้ยบ่ได้
บ่หลงฮักเจ้ยบ่ได้
ข่อยย่านหัวใจ
ข่อยแหลกเป็นผง
หัวใจเจ้ยโกนจงปง
ผู้ใดตกลงเบิ่งซะฟ้าแล่ๆ
หัวใจเป็นแผลยาแก้อยู่ไส
หัวใจเป็นแผลยาแก้อยู่ไส
มักแป้ตาย
ใจข่อยก็ซิเข้าเกียร์ถอย
บอกข่อยได้พาง
บ่ทันนานย่านได้เป็นพ่อห้าง
บ่ทันนานย่านได้เป็นพ่อห้าง
นางเจ้ยเจิดจังแล้ว
เห็นแล้วข่อยสั่น
แฟนนั้นแตกยาว
มีแต่ผู้บ่าวเทิ่งเฒ่าเทิ่งหนุ่ม
อย่าลืมยาคุมเด้อสาวเจ้ย
เด้อสาวเจ้ย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *