แบ่งแบ่งกันไป : มิสเตอร์ทีม

Lyric

…เฮ เฮ๊เฮเฮเฮ่เฮ
เฮ๊เฮเฮเฮ่เฮ
เฮ๊ะเฮะเฮะเฮะเฮ่
เฮ๊ เฮ๊ เฮ่
เฮ เฮ๊เฮเฮเฮ่เฮ
เฮ๊เฮเฮเฮ่เฮ
เฮ๊ะเฮะเฮะเฮะเฮ่

….รวย ก็ไม่รวย
ไม่รวย แล้วยังจะยิ่ง
ไอ้ที่คุย ก็ไม่จริง
จำ เขา มาบอก
ใคร ที่ไม่กลัว
ไม่กลัว ว่าจะโดนหลอก
บอกมาเลย ช่วยแบ่งเบา
เอา เขา ไปหน่อย
แบ่งแบ่งกันไป
ยก ให้ เลย แบ่งแบ่งกันไป
ไม่ เป็น ไร แบ่งแบ่งกันไป
ยก ให้ เลย แบ่งแบ่งกันไป
….ตัว ก็ไม่โต
ไม่โต แล้วยังจะเบ่ง
ก็ไม่กลัว ก็ไม่เกรง
ทำ เจ๋ง ตลอด
เตือน ก็ไม่ฟัง
แค่ลม พัดยังจะปอด
หากมีใคร ถูก ใจ
อย่าง งี้ ก็บอก
แบ่งแบ่งกันไป
ยก ให้ เลย แบ่งแบ่งกันไป
ไม่ เป็น ไร แบ่งแบ่งกันไป
ยก ให้ เลย แบ่งแบ่งกันไป
ถูกใจ รับเอาไปก็เฮ
เดี๋ยวก็คงได้เฮ
รับประกันว่าสุด ซึ้ง ถึง ใจ
ใคร รับเอาไปก็เฮ
เย๊เฮเฮเฮ่เฮ
แล้วก็เฮกันใหญ่

….ทำ ก็ไม่ทำ
ไม่ทำ แล้วยังจะสั่ง
พูดอะไร ก็ไม่ฟัง
ขึ้น เสียง ทุกที
เอา ไปให้ไกล
ยิ่งไกล เท่าไรยิ่งดี
ไม่ต้องถาม ไม่ต้องขอ
เอ๊า ยก ไปเลย
แบ่งแบ่งกันไป
ยก ให้ เลย แบ่งแบ่งกันไป
ไม่ เป็น ไร แบ่งแบ่งกันไป
ยก ให้ เลย แบ่งแบ่งกันไป
ถูกใจ รับเอาไปก็เฮ
เดี๋ยวก็คงได้เฮ
รับประกันว่าสุด ซึ้ง ถึง ใจ
ใคร รับเอาไปก็เฮ
เย๊เฮเฮเฮ่เฮ
แล้วก็เฮกันใหญ่

….แบ่งแบ่งกันไป
ยก ให้ เลย แบ่งแบ่งกันไป
ไม่ เป็น ไร แบ่งแบ่งกันไป
ยก ให้ เลย แบ่งแบ่งกันไป
ถูกใจ รับเอาไปก็เฮ
เดี๋ยวก็คงได้เฮ
รับประกันว่าสุด ซึ้ง ถึง ใจ
ใคร รับเอาไปก็เฮ
เย๊เฮเฮเฮ่เฮ
แล้วก็เฮกันใหญ่
ถูกใจ รับเอาไปก็เฮ
เย๊เฮเฮเฮ่เฮ
รับประกันว่าสุด ซึ้ง ถึง ใจ
ใคร รับเอาไปก็เฮ
เย๊เฮเฮเฮ่เฮ
แล้วก็เฮกันใหญ่
เฮ เฮ๊เฮเฮเฮ่เฮ
เฮ๊เฮเฮเฮ่เฮ
เย๊ะเฮะเฮะเฮะเฮ่
เฮ๊ เฮ๊ เฮ่
เฮ๊ เฮ๊เฮเฮเฮ่เฮ
เฮ๊เฮเฮเฮ่เฮ
เย๊ะเฮะเฮะเฮะเฮ่
….ดนตรี………
….เฮ เฮ๊เฮเฮเฮ่เฮ
เฮ๊เฮเฮเฮ่เฮ
เย๊ะเฮะเฮะเฮะเฮ่
….ดนตรี………
….เฮ เฮ๊เฮเฮเฮ่เฮ
เฮ๊เฮเฮเฮ่เฮ
เย๊ะเฮะเฮะเฮะเฮ่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *