ไม่ต้องห่วงฉัน : แจ๊มพ์

Lyric

แค่เพียงรู้ ว่าเธอ
ต้องการ จาก ไป
หัวใจ ฉันเริ่ม อ่อน แรง
แค่เพียงรู้ ว่าใจ
ของเธอ เปลี่ยน แปลง
เรี่ยวแรง ของฉัน ไม่มี
ก็มีเธอ แล้วใจ
ฉัน มี ความ สุข
เธอคือทุก ทุกอย่าง ที่ฉันมี
สิ่งที่เธอ ให้มา
คือสิ่ง ที่แสนดี
แต่มาวันนี้ เธอ ต้องการ ไป
เธอบอก ว่าฉัน ไม่ดี
มาบอก ตอนนี้ มันสาย ไป
ก็ตอน ที่ฉัน
รัก เธอ แค่ครึ่ง ใจ
ถ้าเธอ จะไป (หากเธอจะไป)
ก็ไม่ ต้องถาม (ฮา ฮ๊า)
เธอบอก ว่าฉัน ไม่ดี
มาบอก ตอนนี้ มันสาย ไป
เมื่อตอน ที่ฉัน
รัก เธอ แค่ครึ่ง ใจ
หากเธอมี ใคร (หากเธอมีใคร)
ก็ทิ้งฉันไปได้เลย
(โอ๊ะโอ๊ะ โอ้ย)
ไม่ต้องห่วงฉัน
จากวันนั้น ที่เธอ
ได้เดิน เข้ามา
หัวใจ ฉันต้อง เปลี่ยนไป
จากไม่เคย รักใคร
แม้เพียง ครึ่งใจ
แต่กับเธอ ต้องยอม โดยดี
ก็มีเธอ แล้วใจ
ฉัน มี ความ สุข
เธอคือทุก ทุกอย่าง ที่ฉันมี
สิ่งที่เธอ ให้มา
คือสิ่ง ที่แสนดี
แต่มาวันนี้ เธอ ต้องการ ไป
เธอบอก ว่าฉัน ไม่ดี
มาบอก ตอนนี้ มันสาย ไป
ก็ตอน ที่ฉัน
รัก เธอ แค่ครึ่ง ใจ
ถ้าเธอ จะไป (หากเธอจะไป)
ก็ไม่ ต้องมา (ฮา ฮ๊า)
เธอบอก ว่าฉัน ไม่ดี
มาบอก ตอนนี้ มันสาย ไป
เมื่อตอน ที่ฉัน
รัก เธอ แค่ครึ่ง ใจ
หากเธอมี ใคร (หากเธอมีใคร)
ก็ทิ้งฉันไปได้เลย
(โอ๊ะโอ๊ะ โอ้ย)
ไม่ต้องห่วงฉัน
(Why don’t you just
say so)
I wanna let you go
(Don’t worry about me)
Oh baby baby
ก็มีเธอ แล้วใจ
ฉัน มี ความ สุข
เธอคือทุก ทุกอย่าง ที่ฉันมี
สิ่งที่เธอ ให้มา
คือสิ่ง ที่แสนดี
แต่มาวันนี้ เธอ ต้องการ ไป
เธอบอก ว่าฉัน ไม่ดี
มาบอก ตอนนี้ มันสาย ไป
ก็ตอน ที่ฉัน
รัก เธอ แค่ครึ่ง ใจ
ถ้าเธอ จะไป (หากเธอจะไป)
ก็ไม่ ต้องมา (ฮา ฮ๊า)
เธอบอก ว่าฉัน ไม่ดี
มาบอก ตอนนี้ มันสาย ไป
เมื่อตอน ที่ฉัน
รัก เธอ แค่ครึ่ง ใจ
หากเธอมี ใคร (หากเธอมีใคร)
ก็ทิ้งฉันไปได้เลย
(โอ๊ะโอ๊ะ โอ้ย)
ไม่ต้องห่วงฉัน
Solo 9 Bars…….
.>>>(Why don’t you just
say so)
I wanna let you go
(Don’t worry about me)
Oh baby baby

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *