มักผู้ชายพายเรือ : สาว สมภาร

Lyric

[บึ้ดจ้ำบึ้ดเอ้าบึ้ดจ้ำบึ้ด]
[บึ้ดจ้ำบึ้ดเอ้าบึ้ดจ้ำบึ้ด]
ฮึดเอ้าฮึดเอ้าฮึดเด้ออ้าย
เชียร์น้องเชียร์
เสียงแหบเสียงหาย
ฝีพายกล้ามใหญ่เอ้าบึ้ดจ้ำบึ้ด
บึ้ดจ้ำบึ้ด เอ้าบึ้ดจ้ำบึ้ด
บึ้ดจ้ำบึ้ด เอ้าบึ้ดจ้ำบึ้ด
..เบิ่งกล้ามแขน
ล่ะเนื้อแน่นตึงเปรี๊ยะ
เห็นแล้วน่าเจี๊ยะใจมันหวิวๆ
คอแห้งแบบน้ำบ่หิว
ความฮักแล่นลิ่วตำใจเลยแมะ
แม่บอกผู้ชายพายเรือ
อย่าได้ไปเซื่อ อย่าไปตอแย
เรื่องนี้ขอขัดใจแม่
มักอีหลีแท้แท้ วู้
เอ้าบึ้ดจ้ำบึ้ด
[บึ้ดจ้ำบึ้ดเอ้าบึ้ดจ้ำบึ้ด]
[บึ้ดจ้ำบึ้ดเอ้าบึ้ดจ้ำบึ้ด]
ฮึดเอ้าฮึดเอ้าฮึดเด้ออ้าย
เชียร์น้องเชียร์
เสียงแหบเสียงหาย
ฝีพายกล้ามใหญ่เอ้าบึ้ดจ้ำบึ้ด
บึ้ดจ้ำบึ้ด เอ้าบึ้ดจ้ำบึ้ด
บึ้ดจ้ำบึ้ด เอ้าบึ้ดจ้ำบึ้ด
เหงื่ออ้ายไหลหยดมาติ๋งๆ
น้องอยากสิวิ่ง
ล่ะเข้าไปซับให้
เส้นชัย อยู่อีกบ่ไกล
ฮึดสู้เด้ออ้าย อย่าได้ยอมแพ้
ผ้าเย็น น้องเตรียมไว้รอ
อย่าได้ส่อหล่อ
เด้อสาวน้อยสาวแก่
กล้ามใหญ่ไผแย่งตายแน่
มักอีหลีแท้แท้ ฮิ้ว
อ๊ะบึ้ดจ้ำบึ้ด
….ดนตรี…….>>>
[บึ้ดจ้ำบึ้ดเอ้าบึ้ดจ้ำบึ้ด]
[บึ้ดจ้ำบึ้ดเอ้าบึ้ดจ้ำบึ้ด]
ฮึดเอ้าฮึดเอ้าฮึดเด้ออ้าย
เชียร์น้องเชียร์
เสียงแหบเสียงหาย
ฝีพายกล้ามใหญ่เอ้าบึ้ดจ้ำบึ้ด
บึ้ดจ้ำบึ้ด เอ้าบึ้ดจ้ำบึ้ด
บึ้ดจ้ำบึ้ด เอ้าบึ้ดจ้ำบึ้ด.
….เบิ่งกล้ามแขน
ล่ะเนื้อแน่นตึงเปรี๊ยะ
เห็นแล้วน่าเจี๊ยะ ใจมันหวิวๆ
คอแห้ง แบบน้ำบ่หิว
ความฮักแล่นลิ่ว ตำใจเลยแมะ
แม่บอก ผู้ชายพายเรือ
อย่าได้ไปเซื่อ อย่าไปตอแย
เรื่องนี้ ขอขัดใจแม่
มักอีหลีแท้แท้ วู้
เอ้าบึ้ดจ้ำบึ้ด
[บึ้ดจ้ำบึ้ดเอ้าบึ้ดจ้ำบึ้ด]
[บึ้ดจ้ำบึ้ดเอ้าบึ้ดจ้ำบึ้ด]
ฮึดเอ้าฮึดเอ้าฮึดเด้ออ้าย
เชียร์น้องเชียร์
เสียงแหบเสียงหาย
ฝีพายกล้ามใหญ่เอ้าบึ้ดจ้ำบึ้ด
บึ้ดจ้ำบึ้ด เอ้าบึ้ดจ้ำบึ้ด
บึ้ดจ้ำบึ้ด เอ้าบึ้ดจ้ำบึ้ด.
.เหงื่ออ้ายไหลหยดมาติ๋งๆ
น้องอยากสิวิ่ง
ล่ะเข้าไปซับให้
เส้นชัย อยู่อีกบ่ไกล
ฮึดสู้เด้ออ้าย อย่าได้ยอมแพ้
ผ้าเย็น น้องเตรียมไว้รอ
อย่าได้ส่อหล่อ
เด้อสาวน้อยสาวแก่
กล้ามใหญ่ไผแย่งตายแน่
มักอีหลีแท้แท้ ฮิ้ว
อ๊ะบึ้ดจ้ำบึ้ด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *