เจริญ เจริญ : ก๊อต จักรพรรณ์

Lyric

กินดีอยู่ดี ขอให้มีโชค
ไร้ทุกข์ ไร้โศรก ไร้โรคภัย
นอนหลับ ฝันดี มีตังค์ใช้
จะทำ อะไร ให้เจริญ เจริญ
>>> แม่ค้า ที่ไม่โกง ตราชั่ง
ให้ขายดี มีตังค์
ละนั่งนับ กันเพลิน
เจ้าหนี้ ที่ไม่เคย หน้าเงิน
ไม่คิดดอก เกิน
ขอให้ได้ เงินคืน
ข้าราชการ ที่ไม่คอรับชั่น
ขอให้ ทุกท่าน
น่ะเลื่อนขั้น สูงขึ้น
คนดี ที่ฟุบ ไม่ฟื้น
[คนดี ละที่ฟุบ ไม่ฟื้น]
ให้ดีขึ้น ดีขึ้น
เจริญ เจริญ
อ่ะกินดีอยู่ดี ขอให้มีโชค
ไร้ทุกข์ ไร้โศรก ไร้โรคภัย
นอนหลับ ฝันดี มีตังค์ใช้
จะทำ อะไร ให้เจริญ เจริญ
>>> เจ้านาย ที่เห็นใจ
ลูกจ้าง
ให้ผลบุญ นำทาง
นั่งรับ แต่เงิน
แท็กซี่ ที่มิเตอร์ ไม่เกิน
ไม่ช๊าต จนเพลิน
ขอให้ได้ เงินดี
ท่าน ผู้แทน
ที่ไม่ลืม ชาวบ้าน
ขอให้ ทุกท่าน
เป็น รัฐมนตรี
ทำดี ขอให้ ได้ดี
[ทำดี ขอให้ ได้ดี]
ให้สุขี สุขี เจริญ เจริญ
อ่ะกินดีอยู่ดี ขอให้มีโชค
ไร้ทุกข์ ไร้โศรก ไร้โรคภัย
นอนหลับ ฝันดี มีตังค์ใช้
จะทำ อะไร ให้เจริญ เจริญ
>>> พวกหมอ ที่ไม่เคย
เลี้ยงไข้
ให้หมอรวย ไวไว
ใครใคร ก็สรรเสริญ
คุณจ่า ที่ไม่รับ ส่วยเขิน
ขอให้ บังเอิญ
ได้ถูกล็อต เตอรี่
พนักงาน ที่ขยัน ซื่อสัตย์
ขอ ให้บริษัท
เพิ่มโบนัส ทุกปี
คนไหน ที่ไม่ซื้อ เทปผี
[คนไหน ที่ไม่ซื้อ เทปผี]
ให้โชคดี โชคดี
และเจริญ เจริญ
อ่ะกินดีอยู่ดี ขอให้มีโชค
ไร้ทุกข์ ไร้โศรก ไร้โรคภัย
นอนหลับ ฝันดี มีตังค์ใช้
จะทำ อะไร ให้เจริญ เจริญ
…ดนตรี……….
..สรุปแล้ว ก็ขอให้ทุก
ทุกท่าน
กุศลดล บันดาล
ให้สุขสรร เพลิดเพลิน
ขอให้ท่าน แฮปปี้ มีเงิน
คนที่ ยังเดิน
ขอให้มี เก๋งขี่
หากใคร ยังไร้คู่ ติดขัด
ขอให้ได้ พิมม์บัตร
ละแจกการ์ด ปีนี้
ยิ่งคนไหน ที่ไม่ซื้อ เทปผี
[คนไหน ที่ไม่ซื้อ เทปผี]
ให้โชคดี โชคดี
และเจริญ เจริญ
อ่ะกินดีอยู่ดี ขอให้มีโชค
ไร้ทุกข์ ไร้โศรก ไร้โรคภัย
นอนหลับ ฝันดี มีตังค์ใช้
จะทำ อะไร ให้เจริญ เจริญ
อ่ะกินดีอยู่ดี ขอให้มีโชค
ไร้ทุกข์ ไร้โศรก ไร้โรคภัย
นอนหลับ ฝันดี มีตังค์ใช้
จะทำ อะไร ให้เจริญ เจริญ
ขอให้เจริญ เจริญ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *