พูดเปิดอก : แอนนิต้า

Lyric

หากแค่จะบอก
บอกว่าเธอ ต้องไป
ไม่มีอะไร เหมาะกับฉัน
หากแค่จะบอก
บอกว่าไม่ รักกัน
ช่วยพูดให้ฉัน ได้พอเข้าใจ
(อยู่ๆก็จะเลิก อยู่ๆก็จะรัก
ดีกันอยู่เป็นพักๆ
เดี๋ยวก็รัก เดี๋ยวก็ร้าย
ว่าเราดีเกิน บอกว่าดีเกินไป
เป็นคนดีไม่ดียังไง
ไหนเธอลองพูดมา
อยู่ๆก็จะเลิก อยู่ๆก็จะรัก
ดีกันอยู่เป็นพักๆ
เดี๋ยวก็รัก เดี๋ยวก็ร้าย
ว่าเราดีเกิน บอกว่าดีเกินไป
เป็นคนดีไม่ดียังไง
ไหนเธอลองพูดมา)
ก็ได้แค่บอก
บอกว่าเธอ เสียใจ
คงมีอะไร มากกว่านั้น
สิ่งที่เธอบอก
ที่เป็นคำ สำคัญ
แค่พูดว่าฉัน นั้นดีเกิน ไป
ฉันก็รู้ ว่าสิ่ง
ที่เธอพูด มา
ฉันก็รู้ แต่อาจ ไม่เข้าใจ
ฉันก็รู้ ถ้าหาก
จะต้องเสีย เธอไป
ว่าเธอมีใครอีกคน อย่างนี้
แค่อยากให้พูด เปิดอก
พูด เปิดอก
พูด เปิดอก กันเสียที
แค่อยากให้พูด เปิดอก
ฉัน ยินดี
มาคุยตรงๆซะทีถ้าเธอจะไป
…ดนตรี……….
>>> หากว่าต้องจบ
จบด้วยคำ ว่าลา
เพียงเธอเดินมา บอกกับฉัน
หากว่าต้องจบ
จบแค่เพียง พูดกัน
อย่าใช้คำนั้น
ว่าฉันนะดีเกิน ไป
ฉันก็รู้ ว่าสิ่ง
ที่เธอพูด มา
ฉันก็รู้ แต่อาจ ไม่เข้าใจ
ฉันก็รู้ ถ้าหาก
จะต้องเสีย เธอไป
ว่าเธอมีใครอีกคน อย่างนี้
แค่อยากให้พูด เปิดอก
พูด เปิดอก
พูด เปิดอก กันเสียที
แค่อยากให้พูด เปิดอก
ฉัน ยินดี
มาคุยตรงๆซะทีถ้าเธอจะไป
(อยู่ๆก็จะเลิก อยู่ๆก็จะรัก
ดีกันอยู่เป็นพักๆ
เดี๋ยวก็รัก เดี๋ยวก็ร้าย
ว่าเราดีเกิน บอกว่าดีเกินไป
เป็นคนดีไม่ดียังไง
ไหนเธอลองพูดมา
อยู่ๆก็จะเลิก อยู่ๆก็จะรัก
ดีกันอยู่เป็นพักๆ
เดี๋ยวก็รัก เดี๋ยวก็ร้าย
ว่าเราดีเกิน บอกว่าดีเกินไป
เป็นคนดีไม่ดียังไง
ไหนเธอลองพูดมา)
…ดนตรี……….
…ฉันก็รู้ ว่าสิ่ง
ที่เธอพูด มา
ฉันก็รู้ แต่อาจ ไม่เข้าใจ
ฉันก็รู้ ถ้าหาก
จะต้องเสีย เธอไป
ว่าเธอมีใครอีกคน อย่างนี้
แค่อยากให้พูด เปิดอก
พูด เปิดอก
พูด เปิดอก กันเสียที
แค่อยากให้พูด เปิดอก
ฉัน ยินดี
มาคุยตรงๆซะทีถ้าเธอจะไป
แค่อยากให้พูด เปิดอก
พูด เปิดอก
พูด เปิดอก กันเสียที
แค่อยากให้พูด เปิดอก
ฉัน ยินดี
มาคุยตรงๆซะทีถ้าเธอจะไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *