ส้มเต้น Remix : ตะกร้า

Lyric

ส้ม ส้ม ส้ม ส้ม ส้ม ส้ม
ส้ม ส้ม ส้ม
ส้ม ส้ม ส้ม ส้ม
ส้ม ส้ม ส้ม ส้ม ส้ม ส้ม
ส้ม ส้ม ส้ม
ส้ม ส้ม ส้ม ส้ม
ส้ม ส้ม ส้ม ส้ม ส้ม ส้ม
ส้ม ส้ม ส้ม
ส้ม ส้ม ส้ม ส้ม
ส้ม ส้ม ส้ม ส้ม ส้ม ส้ม
ส้ม ส้ม ส้ม
ส้ม ส้ม ส้ม ส้ม

ส้ม ส้ม ส้ม ส้ม ส้ม ส้ม
ส้ม ส้ม ส้ม
ส้ม ส้ม ส้ม ส้ม
ยี่ สิบ
อยากรู้ต้องให้ยี่สิบ
แล้วทิ้งเบอร์เอาไว้
ยี่ สิบ
อยากรู้ทิ้งไว้ยี่สิบ
แล้วค่อยมาปีใหม่
ส้ม ส้ม ส้ม ส้ม ส้ม ส้ม
ส้ม ส้ม ส้ม
ส้ม ส้ม ส้ม ส้ม
ส้ม ส้ม ส้ม ส้ม ส้ม ส้ม
ส้ม ส้ม ส้ม
ส้ม ส้ม ส้ม ส้ม
ไม่ บอก
อยากรู้จ้างก็ไม่บอก
ไว้ค่อยมาวันหลัง
ไม่ บอก
ก็ไม่ให้รู้ซักอย่าง
ไม่ต้องมากวนใจ
ชอบมาเซ้ามาซี้
อย่างโน้นอย่างนี้
อย่างงี้อย่างงั้น
ก็คงต้องรออีกนาน
จะรู้ตอนนี้ไม่ได้ไม่ได้
ส้ม ส้ม ส้ม
แอ๊ปเปิ้ลมะละกอกล้วยส้ม
ส้ม ส้ม ส้ม
ลองทายดูเด้ว่าชื่ออะไร
ส้ม ส้ม ส้ม
แอ๊ปเปิ้ลมะละกอกล้วยส้ม
ส้ม ส้ม ส้ม
แต่บอกว่าไม่ได้ชื่อลำใย

ไม่ บอก
อยากรู้จ้างก็ไม่บอก
ไว้ค่อยมาวันหลัง
ไม่ บอก
ก็ไม่ให้รู้ซักอย่าง
ไม่ต้องมากวนใจ
ชอบมาเซ้ามาซี้
อย่างโน้นอย่างนี้
อย่างงี้อย่างงั้น
ก็คงต้องรออีกนาน
จะรู้ตอนนี้ไม่ได้ไม่ได้
ส้ม ส้ม ส้ม
แอ๊ปเปิ้ลมะละกอกล้วยส้ม
ส้ม ส้ม ส้ม
ลองทายดูเด้ว่าชื่ออะไร
ส้ม ส้ม ส้ม
แอ๊ปเปิ้ลมะละกอกล้วยส้ม
ส้ม ส้ม ส้ม
แต่บอกว่าไม่ได้ชื่อลำใย
….ดนตรี…….>>>
ส้ม ส้ม ส้ม ส้ม ส้ม ส้ม
ส้ม ส้ม ส้ม
ส้ม ส้ม ส้ม ส้ม
ส้ม ส้ม ส้ม ส้ม ส้ม ส้ม
ส้ม ส้ม ส้ม
ส้ม ส้ม ส้ม ส้ม

ส้ม ส้ม ส้ม
แอ๊ปเปิ้ลมะละกอกล้วยส้ม
ส้ม ส้ม ส้ม
ลองทายดูเด้ว่าชื่ออะไร
ส้ม ส้ม ส้ม
แอ๊ปเปิ้ลมะละกอกล้วยส้ม
ส้ม ส้ม ส้ม
แต่บอกว่าไม่ได้ชื่อลำใย
ส้ม ส้ม ส้ม
แอ๊ปเปิ้ลมะละกอกล้วยส้ม
ส้ม ส้ม ส้ม
ลองทายดูเด้ว่าชื่ออะไร
ส้ม ส้ม ส้ม
แอ๊ปเปิ้ลมะละกอกล้วยส้ม
ส้ม ส้ม ส้ม
แต่บอกว่าไม่ได้ชื่อลำใย
ส้ม ส้ม ส้ม ส้ม ส้ม ส้ม
ส้ม ส้ม ส้ม
ส้ม ส้ม ส้ม ส้ม
ส้ม ส้ม ส้ม ส้ม ส้ม ส้ม
ส้ม ส้ม ส้ม
ส้ม ส้ม ส้ม ส้ม
ส้ม ส้ม ส้ม ส้ม ส้ม ส้ม
ส้ม ส้ม ส้ม
ส้ม ส้ม ส้ม ส้ม
ส้ม ส้ม ส้ม ส้ม ส้ม ส้ม
ส้ม ส้ม ส้ม
ส้ม ส้ม ส้ม ส้ม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *