หมวยนะไม่ได้โจ๋ : China Dolls

Lyric

ล้า ลั่นลันล้า
ล่าลาล้า ล้าลั่นลันล้า
ล้า ลั่นลันล้า
ล่าลาล้า ล้าลั่นลันล้า
ล้า ลั่นลันล้า
ล่าลาล้า ล้าลั่นลันล้า
ล้า ลั่นลันล้า
ล่าลาล้า ลั้นลันลันลา
โจ๋ๆๆๆๆๆ
>>> ถาม ก็ไม่ตอบ
รู้ ฉันก็ไม่ตอบ
ยัง ไม่อยากจะคิด อะไร
เรา เป็นคนสนุก
เท่ห์ ก็ไม่เท่าไหร่
โทษ นะบอกไม่ได้ จริงๆ
วันนี้อารมณ์ดี
อยากคุยให้ฟังดีๆ
ที่จริง ไม่มี อะ ไร
ฟังนะฟังดีๆ
บอกเธอให้ฟังฟรีๆ
บอกอีกที ไม่ได้ ใจ ร้าย
บอกว่าหมวย นะไม่ได้โจ๋
ขา ฉันไม่ได้โจ๋
ฉัน ไม่ใช่จิ๊กโก๋ นี่หน่า
บอกว่าหมวย นะไม่ได้โจ๋
ขา ฉันไม่ได้โจ๋
ฉัน ไม่ใช่จิ๊กโก๋ หรอกหนา
ล้า ลั่นลันล้า
ล่าลาล้า ล้าลั่นลันล้า
ล้า ลั่นลันล้า
ล่าลาล้า ล้าลั่นลันล้า
ล้า ลั่นลันล้า
ล่าลาล้า ล้าลั่นลันล้า
ล้า ลั่นลันล้า
ล่าลาล้า ลั้นลันลันลา
รัก ก็ไม่บอก
ถึงชอบ ฉันก็ไม่บอก
เธอ ยังอยากจะรู้ ทำไม
เบอร์ โทรศัพท์
ทิ้ง เอาไว้ก็ได้
ว่าง เมื่อไหร่จะตื๊ด ไปเลย
วันนี้อารมณ์ดี
อยากคุยให้ฟังดีๆ
ที่จริง ไม่มี อะ ไร
ฟังนะฟังดีๆ
บอกเธอให้ฟังฟรีๆ
บอกอีกที ไม่ได้ ใจ ร้าย
บอกว่าหมวย นะไม่ได้โจ๋
ขา ฉันไม่ได้โจ๋
ฉัน ไม่ใช่จิ๊กโก๋ นี่หน่า
บอกว่าหมวย นะไม่ได้โจ๋
ขา ฉันไม่ได้โจ๋
ฉัน ไม่ใช่จิ๊กโก๋ หรอกหนา
โจ๋ๆๆๆๆๆ โจ๋ๆๆๆๆๆ
โจ๋ๆๆๆๆๆ โจ๋ๆๆๆ
ล้า ลั่นลันล้า
ล่าลาล้า ล้าลั่นลันล้า
ล้า ลั่นลันล้า
ล่าลาล้า ล้าลั่นลันล้า
ล้า ลั่นลันล้า
ล่าลาล้า ล้าลั่นลันล้า
ล้า ลั่นลันล้า
ล่าลาล้า ลั้นลันลันลา
วันนี้อารมณ์ดี
อยากคุยให้ฟังดีๆ
ที่จริง ไม่มี อะ ไร
ฟังนะฟังดีๆ
บอกเธอให้ฟังฟรีๆ
บอกอีกที ไม่ได้ ใจ ร้าย
บอกว่าหมวย นะไม่ได้โจ๋
ขา ฉันไม่ได้โจ๋
ฉัน ไม่ใช่จิ๊กโก๋ นี่หน่า
บอกว่าหมวย นะไม่ได้โจ๋
ขา ฉันไม่ได้โจ๋
ฉัน ไม่ใช่จิ๊กโก๋ หรอกหนา
บอกว่าหมวย นะไม่ได้โจ๋
ขา ฉันไม่ได้โจ๋
ฉัน ไม่ใช่จิ๊กโก๋ นี่หน่า
บอกว่าหมวย นะไม่ได้โจ๋
ขา ฉันไม่ได้โจ๋
ฉัน ไม่ใช่จิ๊กโก๋ หรอกหนา
ล้า ลั่นลันล้า
ล่าลาล้า ล้าลั่นลันล้า
ล้า ลั่นลันล้า
ล่าลาล้า ล้าลั่นลันล้า
ล้า ลั่นลันล้า
ล่าลาล้า ล้าลั่นลันล้า
ล้า ลั่นลันล้า
ล่าลาล้า ลั้นลันลันลา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *