แลก : อาร์ม ศิริโรจน์ ศิริเจริญ

Lyric

มีขวด มาแลกกับไข่
มีไก่ มาแลกกับเป็ด
มีหก มาแลกกับเจ็ด
แลก กัน
มีป้า มาแลกกับปู่
มีหมู่ มาแลกกับจ่า
มีขิง มาแลกกับข่า
มาแลก กัน
ฝรั่ง มาแลกกับเผือก
ข้าวเปลือก มาแลกปลาดิบ
ดอลล่าร์ มาแลกห้าสิบ
มาแลกกัน
เธอเบื่อ มาแลกกับเบียด
เธอเกลียด มาแลกกับกอด
เตลิด มาแลกตลอด
มาแลก กัน
ฉันเองก็แบก ใจมา
อุตส่าห์ มาหาเธอ
ก็กะ จะชวน เธอ มาแลก ใจ
ก็มี อยู่อัน เดียว
เก็บไว้ เป็นส่วน ตัว
ถ้าหาก ไม่ชัวร์ ชัวร์
ไม่แลก ใคร
กับใจ ที่เธอ มี
ฉันเห็น แล้วถูก ใจ
จะเอา มาแลก มั๊ย
แลกกันดู ซักนิด
เธอ จะติดใจ

มีขวด มาแลกกับไข่
มีไก่ มาแลกกับเป็ด
มีหก มาแลกกับเจ็ด
แลก กัน
มีป้า มาแลกกับปู่
มีหมู่ มาแลกกับจ่า
มีขิง มาแลกกับข่า
มาแลก กัน
ฝรั่ง มาแลกกับเผือก
ข้าวเปลือก มาแลกปลาดิบ
ดอลล่าร์ มาแลกห้าสิบ
มาแลกกัน
เธอเบื่อ มาแลกกับเบียด
เธอเกลียด มาแลกกับกอด
เตลิด มาแลกตลอด
มาแลก กัน
ฉันเองก็แบก ใจมา
อุตส่าห์ มาหาเธอ
ก็กะ จะชวน เธอ มาแลก ใจ
ก็มี อยู่อัน เดียว
เก็บไว้ เป็นส่วน ตัว
ถ้าหาก ไม่ชัวร์ ชัวร์
ไม่แลก ใคร
กับใจ ที่เธอ มี
ฉันเห็น แล้วถูก ใจ
จะเอา มาแลก มั๊ย
แลกกันดู ซักนิด
เธอ จะติดใจ

(กรรไกร ไข่ผ้าไหม
ไข่หนึ่งใบ สองบาทห้าสิบ
ห้าสิบ สองบาทหนึ่งใบ
ไข่ผ้าไหม ไข่กรรไกร
กรรไกร ไข่ผ้าไหม
ไข่หนึ่งใบ สองบาทห้าสิบ
ห้าสิบ สองบาทหนึ่งใบ
ไข่ผ้าไหม ไข่กรรไกร)

ฉันเองก็แบก ใจมา
อุตส่าห์ มาหาเธอ
ก็กะ จะชวน เธอ มาแลก ใจ
ก็มี อยู่อัน เดียว
เก็บไว้ เป็นส่วน ตัว
ถ้าหาก ไม่ชัวร์ ชัวร์
ไม่แลก ใคร
กับใจ ที่เธอ มี
ฉันเห็น แล้วถูก ใจ
จะเอา มาแลก มั๊ย
แลกกันดู ซักนิด
เธอ จะติดใจ
(มี อยู่อัน เดียว
เก็บไว้ เป็นส่วน ตัว
ถ้าหาก ไม่ชัวร์ ชัวร์
ไม่แลก ใคร
กับใจ ที่เธอ มี
ฉันเห็น แล้วถูก ใจ
จะเอา มาแลก มั๊ย
แลกกันดู ซักนิด
เธอ จะติดใจ)
มี อยู่อัน เดียว
เก็บไว้ เป็นส่วน ตัว
ถ้าหาก ไม่ชัวร์ ชัวร์
ไม่แลก ใคร
กับใจ ที่เธอ มี
ฉันเห็น แล้วถูก ใจ
จะเอา มาแลก มั๊ย
แลกกันดู ซักนิด
เธอ จะติดใจ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *