หลวงตาลาวัด : พรศักดิ์ ส่องแสง

Lyric

เกิดมาเป็นคนหนเดียว
เกิดมาเป็นคนหนเดียว
ท่านควรเฉลียวระวังสังวรณ์
สิ่งแน่หรือคือกองฟอน
ความไม่แน่นอน
นั้นคือของไม่แน่
หนีไม่พ้นแต่เกิดแก่เจ็บตาย
หนีไม่พ้นแต่เกิดแก่เจ็บตาย
หญิงชายต้องตายสิ้นสูญ
หญิงชายต้องตายสิ้นสูญ
มีบาปเป็นทุนเอ้ยบุญเป็นกำไร
รวยจนไม่พ้นความตาย
ผู้ดีขี้ฮ้ายกะตายคือกัน
นรกสวรรค์นั้นมีที่ไป
นรกสวรรค์นั้นมีที่ไป
ทำบุญสุนทานเอาไว้
ทำบุญสุนทานเอาไว้
ตายไปสิได้เพิ่ง
ตายไปสิได้เพิ่ง
ย่านกอดเทิงตั้งแต่น้ำๆเหล้า
เมาแค่แต่เรื่องหวย
เข้าวัดป๋ารวยๆ
ไหลหลั่งเพิ่นหวังรวย
พระให้หวยทางใด๋
กะแม่นไปดอกทางนั้น
ลืมจังหันคึดจ้อย
หลวงตาหน้าจ๋อย
กะเณรน้อยหน้าลา
เมาวัดป่าบ่หัวซาวัดบ้าน
แนวซุมท่านนั้นคือหวย
หวังรวยทางลัดตัดตรง
หวังรวยทางลัดตัดตรง
เบิดหน้าเป็นพงถืกได้กะบ่คืน
หลักพันอย่างหลายได้คืน
ซื้อเบิดเป็นหมื่นแฮงบืนแฮงกรรม
เสียแล้วกะนำปานน้ำถืกเกลือ
เสียแล้วกะนำปานน้ำถืกเกลือ
ซื้อหวยรวยหลายทันที
ซื้อหวยรวยหลายทันที
ทำบุญนั่นติ๊ฮอดร้อยน้อยเจีย
ซื้อเลขซำซักซำเสีย
พร้อมผัวพร้อมเมียบ่เอี๋ยบ่อิ่ม
ปานเอาเงินทิ่มลงส่างยังปี
ปานเอาเงินทิ่มลงส่างยังปี
เบิดหลายกะเลยกลายเป็นหนี้
เบิดหลายกะเลยกลายเป็นหนี้
ถืกเลขเบิดปีก็เป็นหนี้
หยามย่างหยามย่าง
คั่นได้ทางวัดวาพระเจ้า
พากันเว้าว่าบ่มี
ย้อนโยมเป็นจังซี่
หลวงพี่เลยหนีป๋า
เทิงหลวงตาเทิงเณร
เห็นตามพะลามห้าม
แห่นแก่ทางใบตอง
เอาเบ้อหือบัดตา
ลืมหลวงตาบ่มาส่งข้าว
ลืมหลวงตาบ่มาส่งข้าว
อารามเจ้ากะบ่แปน
ขาดแคลนจังหันจังเพล
ขาดแคลนจังหันจังเพล
หลวงตาพระเณรเผ่นไปไม่มา
จังเพลจังหันบ้านป่า
พระจำพรรษา
วัดบ้านแฮงมี
คนตายตาปีนิมนต์บัดอื่น
คนตายตาปีนิมนต์บัดอื่น
เป็นหมื่นเลขดังยังน้อย
เป็นหมื่นเลขดังยังน้อย
ทำบุญเสียงอ่อย
ใบร้อยขอทุนคืน
เลขเด่นเป็นแสนเป็นหมื่น
ทำบุญได้บืนไปจี้เอาซาวห้า
ย้อนอาตมาบอกเลขบ่เป็น
ย้อนอาตมาบอกเลขบ่เป็น
ย้อนเฮาเมากินเมาเล่น
ย้อนเฮาเมากินเมาเล่น
ป๋าพับพระเณร
นอนแล้งแห้งเหี่ยว
พระองค์เดียวกะบ่มีสิทธิ์ค้าน
อารามฮ่างได้แล่นหาม
มวลองค์ใด๋มา
ออกพรรษากะเต้น
มวลองค์ใด๋มา
ออกพรรษากะเต้น
บอกเลขบ่เป็นฉันท์เพลกะบ่อิ่ม
บอกเลขบ่เป็นฉันท์เพลกะบ่อิ่ม
จังหันปานซิ่ม
พอให้สัพพัตตา
นะออกพรรษา
ให้โยมเอย.ให้โยมเอย..
..อิมินา ออกพรรษาข้อยซวง
อิมินา ออกพรรษาข้อยซวง
อิมินา ออกพรรษาข้อยซวง
อิมินา ออกพรรษาข้อยซวง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *