หัว ไหล่ ตูด : ก้านคอคลับ

Lyric

โอ้ว โอ้ว โอ้ว โอ้ว
โอ๊ยๆพี่จับทำไม
พี่ต้องจับ ยังไง
ก็ต้องจับใช่มะ..
โอ๊ยๆพี่จับ ทำไม
พี่ต้องจับ ยังไง
ก็ต้องจับใช่มะ
“ขอจับหน่อยนะ”
.ถ้าเอามือมาแตะที่หัว
และมาแตะที่ตัว
และมาแตะที่ตูด
จะแตะนั้นแตะนี้แตะไหน
ไม่ว่าแตะของใคร
ก็ระวังที่ตูด
ก็ทุกส่วนมันสัมพันธ์กันหมด
ถ้ามองแล้วอยากจะสด
ก็ระวังที่ตูด
แตะหัวแตะไหล่แตะตูด
แตะแล้วยังมาลูบ
โดนแน่ไอ้ตูด..
.เข้าไปในผับมีแต่สาวสวยๆ
จับเลยจับเลยจับเลยเว้ย
เต้นอยู่ในผับเห็นผู้ชายหล่อๆ
จับเลยจับเลยจับเลยเว้ย
ออกมาจากผับมีแต่หน้ามอๆ
จับเลยจับเลยจับเลยเว้ย
เอาหัว เอาไหล่ เอาเอาตูด
หัวไหล่ตูด
หัวไหล่ตูด
หัวไหล่ตูด
หัวไหล่ตูด
ตูด ตูด ตูด ตูด
โอ้ยๆผีจับหัว
คิดๆถึงแต่ผัว
มันแตะเนื้อต้องตัว
หัว ไหล่ ตูด
.ถ้าหากเจอผู้ชายหน้าหนา
เข้ามาทำปากหมา
และมาทำปากตูด
หัวนั้นหัวนี้หัวไหน
จะเอาแต่หัวใจ
แต่ไม่เอาหัวตูด
ผู้ชายที่ไม่เคยเห็นหัว
ประเภทนี้แหละชัว
ถ้ามามองที่ตูด
ปากหมาปากไพร่ปากตูด
ปากไม่มีหูรูด
ก็โดนแน่ไอ้ตูด
.เข้าไปในผับมีแต่สาวสวยๆ
จับเลยจับเลยจับเลยเว้ย
เต้นอยู่ในผับเห็นผู้ชายหล่อๆ
จับเลยจับเลยจับเลยเว้ย
ออกมาจากผับมีแต่หน้ามอๆ
จับเลยจับเลยจับเลยเว้ย
เอาหัว เอาไหล่ เอาเอาตูด
หัวไหล่ตูด
หัวไหล่ตูด
หัวไหล่ตูด
หัวไหล่ตูด
ตูด ตูด ตูด ตูด
โอ้ยๆผีจับหัว
คิดๆถึงแต่ผัว
มันแตะเนื้อต้องตัว
หัว ไหล่ ตูด.
มาพูดตอนนี้ ให้เราดูดี้ดี
คงจะรับไม่ได้
เอามือกุมไว้ใกล้
ใกล้หัวใจนั้นมันสลับ ไม่ได้
อยากโอบเธอไว้
ก็อกมันคับ
กลัวเธอขยับไม่ได้
ผมเป็นคนดีเลยอยากช่วยจับ
เดียวจะปิดผับไม่ได้..
.คำเตือน
ห้ามเที่ยวเกินวันละสองผับ
เดี๋ยวเมาแล้วหลับจะกลับไม่ได้
.ถ้าเอามือมาแตะที่หัว
และมาแตะที่ตัว
และมาแตะที่ตูด
จะแตะนั้นแตะนี้แตะไหน
ไม่ว่าแตะของใคร
ก็ระวังที่ตูด
ก็ทุกส่วนมันสัมพันธ์กันหมด
ถ้ามองแล้วอยากจะซด
ก็ระวังที่ตูด
แตะหัวแตะไหล่แตะตูด
แตะแล้วยังมาลูบ
โดนแน่ไอ้ตูด..
.เข้าไปในผับมีแต่สาวสวยๆ
จับเลยจับเลยจับเลยเว้ย
เต้นอยู่ในผับเห็นผู้ชายหล่อๆ
จับเลยจับเลยจับเลยเว้ย
ออกมาจากผับมีแต่หน้ามอๆ
จับเลยจับเลยจับเลยเว้ย
เอาหัว เอาไหล่ เอาเอาตูด
หัวไหล่ตูด
หัวไหล่ตูด
หัวไหล่ตูด
หัวไหล่ตูด
ตูด ตูด ตูด ตูด
โอ้ยๆผีจับหัว
คิดๆถึงแต่ผัว
มันแตะเนื้อต้องตัว
หัว ไหล่ ตูด
โอ๊ยๆพี่จับทำไม
พี่ต้องจับ ยังไง
ก็ต้องจับใช่มะ..
โอ๊ยๆพี่จับ ทำไม
พี่ต้องจับ ยังไง
ก็ต้องจับใช่มะ
หัวไหล่ตูด ตูด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *