รำวงเฮอา : สุนทราภรณ์

Lyric

(หมู่)เสียงโทนสนั่น
กระชั้นเสียงเพลง
ขอเชิญครื้นเครง
ร่วมบรรเลงเฮฮา
เสียงโทนสนั่น
กระชั้นเสียงเพลง
ขอเชิญครื้นเครง
ร่วมบรรเลงเฮฮา
ญ)เอ้าเฮละเว้ย ช)มาเฮ่ยละว้า
ญ)เอ้าเฮละว้า ช)เชิญมารำวง
ญ)เอ้าเฮละเว้ย ช)มาเฮ่ยละว้า
ญ)เอ้าเฮละว้า ช)เชิญมารำวง
ช)น้องอายไปใยมาซิเร็วไว
เสียงโทนบรรเลง
ป๊ะเทง ทิงเท่ง มง
ญ)อุ๊ยชวนรำวง
ตัวน้องกลัวงง
เสียงโทนบรรเลง
น้องเกรงจะอับอาย
ช)เอ้าเฮละเว้ย ญ)มาเฮ่ยละว้า
ช)เอ้าเฮละว้า ญ)เชิญมารำวง
ช)เอ้าเฮละเว้ย ญ)มาเฮ่ยละว้า
ช)เอ้าเฮละว้า ญ)เชิญมารำวง
ช)มีเธอรำเคียงคู่น่าดูเฉิดฉาย
ญ)เพลินอารมณ์ไม่หน่าย
สุขกายเพลินตา
ช)ในดวงใจเราสุข
สนุกหนักหนา
(หมู่)มารำวงดีกว่า
จะพาสุขเอย
เสียงโทนสนั่น
กระชั้นเสียงเพลง
ขอเชิญครื้นเครง
ร่วมบรรเลงเฮฮา
เสียงโทนสนั่น
กระชั้นเสียงเพลง
ขอเชิญครื้นเครง
ร่วมบรรเลงเฮฮา
ญ)เอ้าเฮละเว้ย ช)มาเฮ่ยละว้า
ญ)เอ้าเฮละว้า ช)เชิญมารำวง
ญ)เอ้าเฮละเว้ย ช)มาเฮ่ยละว้า
ญ)เอ้าเฮละว้า ช)เชิญมารำวง
ช)น้องอายไปใยมาซิเร็วไว
เสียงโทนบรรเลง
ป๊ะเทง ทิงเท่ง มง
ญ)อุ๊ยชวนรำวง
ตัวน้องกลัวงง
เสียงโทนบรรเลง
น้องเกรงจะอับอาย
ช)เอ้าเฮละเว้ย ญ)มาเฮ่ยละว้า
ช)เอ้าเฮละว้า ญ)เชิญมารำวง
ช)เอ้าเฮละเว้ย ญ)มาเฮ่ยละว้า
ช)เอ้าเฮละว้า ญ)เชิญมารำวง
ช)มีเธอรำเคียงคู่น่าดูเฉิดฉาย
ญ)เพลินอารมณ์ไม่หน่าย
สุขกายเพลินตา
ช)ในดวงใจเราสุข
สนุกหนักหนา
(หมู่)มารำวงดีกว่า
จะพาสุขเอย
เสียงโทนสนั่น
กระชั้นเสียงเพลง
ขอเชิญครื้นเครง
ร่วมบรรเลงเฮฮา
เสียงโทนสนั่น
กระชั้นเสียงเพลง
ขอเชิญครื้นเครง
ร่วมบรรเลงเฮฮา
ญ)เอ้าเฮละเว้ย ช)มาเฮ่ยละว้า
ญ)เอ้าเฮละว้า ช)เชิญมารำวง
ญ)เอ้าเฮละเว้ย ช)มาเฮ่ยละว้า
ญ)เอ้าเฮละว้า ช)เชิญมารำวง
ช)น้องอายไปใยมาซิเร็วไว
เสียงโทนบรรเลง
ป๊ะเทงทิงเท่ง มง
ญ)อุ๊ยชวนรำวง
ตัวน้องกลัวงง
เสียงโทนบรรเลง
น้องเกรงจะอับอาย
ช)เอ้าเฮละเว้ย ญ)มาเฮ่ยละว้า
ช)เอ้าเฮละว้า ญ)เชิญมารำวง
ช)เอ้าเฮละเว้ย ญ)มาเฮ่ยละว้า
ช)เอ้าเฮละว้า ญ)เชิญมารำวง
ช)มีเธอรำเคียงคู่น่าดูเฉิดฉาย
ญ)เพลินอารมณ์ไม่หน่าย
สุขกายเพลินตา
ช)ในดวงใจเราสุข
สนุกหนักหนา
(หมู่)มารำวงดีกว่า
จะพาสุขเอย
เสียงโทนสนั่น
กระชั้นเสียงเพลง
ขอเชิญครื้นเครง
ร่วมบรรเลงเฮฮา
เสียงโทนสนั่น
กระชั้นเสียงเพลง
ขอเชิญครื้นเครง
ร่วมบรรเลงเฮฮา
เอ้าเฮละเว้ยมาเฮ่ยละว้า
เอ้าเฮละว้า เชิญมารำวง
เอ้าเฮละเว้ย มาเฮ่ยละว้า
เอ้าเฮละว้า เชิญมารำวง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *