ลอยกระทงวันสงกรานต์ : สามช่า Party Mix

Lyric

ลอย ลอยกระทง
ลอย ลอยกระทง
ลอย ลอยกระทง
ลอย ลอยกระทง
ลอยกระทง หลงวัน
วันสงกรานต์ คนเดียว
(กลัว จะโดน สาดน้ำ
เดี๋ยว จะเปียก กระทง
ใคร ที่ไล่ สาดน้ำ
เดี๋ยว ผลบุญ ไม่ส่ง
กลัว จะโดน สาดน้ำ
เดี๋ยว จะเปียก กระทง
ใคร ที่ไล่ สาดน้ำ
เดี๋ยว ผลบุญ ไม่ส่ง)
(ลอย ลอยกระทง
ลอย ลอยกระทง
ลอย ลอยกระทง วู๊)
จดจำ ว่าเคย
นัด ใคร บางคน
เพื่อลอย กระทง ด้วยกัน
ที่ตรง ริมน้ำ
ใต้ เงา พระจันทร์
เธอกับ ลืมคำ สัญญา
ตั้งแต่ วันนั้น
ผม ยังฝัง ใจ
ตรุษจีน วาเลนไทน์ เรื่อยมา
ร่วงเลย วันนี้
สง กรานต์ ผ่านมา
ตั้งใจ จะมา ลอย กระทง
อย่าสาดน้ำได้ไหม
ช่วยเห็นใจกันบ้าง
ขอให้ช่วยหลีกทาง
คนกำลังลอย กระทง
อย่าให้เทียนเปียกน้ำ
เดี๋ยวผลบุญไม่ส่ง
ผมจะลอยกระทง
ในวัน สงกรานต์
อย่าสาดน้ำได้ไหม
ช่วยเห็นใจกันบ้าง
ขอให้ช่วยหลีกทาง
คนกำลังลอย กระทง
อย่าให้เทียนเปียกน้ำ
เดี๋ยวผลบุญไม่ส่ง
ผมจะลอยกระทง
ในวัน สงกรานต์
(ลอย ลอยกระทง
ลอย ลอยกระทง
ลอย ลอยกระทง วู๊)
อยากลอย ความรัก
ที่ทำช้ำ ใจ
ให้ลอย ไปตาม สายธาร
อยากลอย ความหลัง
ทิ้งไปใน วันสงกรานต์
เพราะมัน เป็นวัน ที่ลืมเธอ
อย่าสาดน้ำได้ไหม
ช่วยเห็นใจกันบ้าง
ขอให้ช่วยหลีกทาง
คนกำลังลอย กระทง
อย่าให้เทียนเปียกน้ำ
เดี๋ยวผลบุญไม่ส่ง
ผมจะลอยกระทง
ในวัน สงกรานต์
อย่าสาดน้ำได้ไหม
ช่วยเห็นใจกันบ้าง
ขอให้ช่วยหลีกทาง
คนกำลังลอย กระทง
อย่าให้เทียนเปียกน้ำ
เดี๋ยวผลบุญไม่ส่ง
ผมจะลอยกระทง
ในวัน สงกรานต์
ใจลอยไปลอย กระทง
ลอย ลอย กระทง
ขอลอยส่ง เอาความทุกข์ไป
ขอพรจงเป็นสุขใจ
ลอย ลอย กระทง
ลอย ลอย กระทง
ลอย กระทง หลงวัน
วันสงกรานต์ คนเดียว
(กลัว จะโดน สาดน้ำ
เดี๋ยว จะเปียก กระทง
ใคร ที่ไล่ สาดน้ำ
เดี๋ยว ผลบุญ ไม่ส่ง
กลัว จะโดน สาดน้ำ
เดี๋ยว จะเปียก กระทง
ใคร ที่ไล่ สาดน้ำ
เดี๋ยว ผลบุญ ไม่ส่ง)
อย่าสาดน้ำได้ไหม
ช่วยเห็นใจกันบ้าง
ขอให้ช่วยหลีกทาง
คนกำลังลอย กระทง
อย่าให้เทียนเปียกน้ำ
เดี๋ยวผลบุญไม่ส่ง
ผมจะลอยกระทง
ในวัน สงกรานต์
อย่าสาดน้ำได้ไหม
ช่วยเห็นใจกันบ้าง
ขอให้ช่วยหลีกทาง
คนกำลังลอย กระทง
อย่าให้เทียนเปียกน้ำ
เดี๋ยวผลบุญไม่ส่ง
ผมจะลอยกระทง
ในวัน สงกรานต์
คนเดียว
(กลัว จะโดน สาดน้ำ
เดี๋ยว จะเปียก กระทง
ใคร ที่ไล่ สาดน้ำ
เดี๋ยว ผลบุญ ไม่ส่ง
กลัว จะโดน สาดน้ำ
เดี๋ยว จะเปียก กระทง
ใคร ที่ไล่ สาดน้ำ
เดี๋ยว ผลบุญ ไม่ส่ง)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *