สับปะรด : อัสนี & วสันต์ โชติกุล

Lyric

อยากลองเป็น
สับปะรด ดูสักที
เผื่อบางที
อาจจะดีกว่าใครๆ
แฝงตารอบตัว
ไม่ต้องคิดกลัวอะไร
จะ มีใคร
อยากทำร้าย คงไม่มี
หากเราเป็น
สับปะรด เป็นเรื่องราว
เผื่อบางคราว
ไม่ต้องหนาว ไม่ต้องร้อน
ร้อน ก็ไม่กลัว
กลัวไม่ร้อน มีแต่เย็น
อยากลองเป็น
สับปะรด ดูสักที

อยากลองเป็น
สับปะรด ดูสักที
เผื่อบางที
อาจจะดีกว่าใครๆ
แฝงตารอบตัว
ไม่ต้องคิดกลัวอะไร
จะ มีใคร
อยากทำร้าย คงไม่มี
หากเราเป็น
สับปะรด เป็นเรื่องราว
เผื่อบางคราว
ไม่ต้องหนาว ไม่ต้องร้อน
ร้อน ก็ไม่กลัว
กลัวไม่ร้อน มีแต่เย็น
อยากลองเป็น
สับปะรด ดูสักที

ก็หลายคน เขาด่า
ก็หลายคน เขาบ่น
ทำดีไม่เคยพ้น
มันเหลือทน ศักดิ์ศรี
ก็เขาเอือม ระอา
ก็เขาเอือม เหลืออด
ไม่เป็นสับปะรด
แปลว่ายัง ไม่ดี

ก็ทั้งเคย ได้ยิน
ก็ทั้งเคย ได้ฟัง
ใครๆก็กล่าวย้ำ
ซ้ำว่าทำให้ดี
ก็ถ้อยคำ เขามี
ก็ลับลม คมคาย
จริงใจกับความหมาย
คงเข้าใจ ได้เลย
เห็นๆ กันอยู่ ดูมีปมด้อย
มีคนไม่น้อย คอย
รู้ๆกันอยู่ แลดูปมเด่น
อยากจะลองเป็นๆ
เกิดเป็นคนไม่มีคน
ที่ยอมรับ
อยากลองเป็น
สับปะรดดูสักที
ว่าจะดีว่าจะเลว
อยู่ตรงนี้ แน่ ใจ
สับปะรดเป็นอย่างไร
อยากจะรู้.
อยากลองเป็น
สับปะรดดูสักที
เผื่อบางที
อาจจะดีกว่าใครๆ
แฝงตารอบตัว
ไม่ต้องคิดกลัวอะไร
จะมีใคร
อยากทำร้าย คงไม่มี
ก็ทั้งเคย ได้ยิน
ก็ทั้งเคย ได้ฟัง
ใครๆ ก็กล่าวย้ำ
ซ้ำว่าทำให้ดี
ก็ถ้อยคำเขามี
ก็ลับลมคมคาย
จริงใจกับความหมาย
คงเข้าใจ ได้เลย
เห็นๆกันอยู่
ดูมีปมด้อย
มีคนไม่น้อย คอย
รู้ๆกันอยู่ แลดูปมเด่น
อยากจะลองเป็นๆ
….อยากลองเป็น
สับปะรดดูสักที
เผื่อบางที
อาจจะดีกว่าใครๆ
แฝงตารอบตัว
ไม่ต้องคิดกลัวอะไร
จะมีใคร
อยากทำร้าย คงไม่มี
หากเราเป็น
สับปะรดเป็นเรื่องราว
เผื่อบางคราว
ไม่ต้องหนาว ไม่ต้องร้อน
ร้อนก็ไม่กลัว
กลัวไม่ร้อนมีแต่เย็น
อยากลองเป็น
สับปะรดดูสักที
อยากลองเป็น
สับปะรดดูสักที
เผื่อบางที
อาจจะดีกว่าใครๆ
แฝงตารอบตัว
ไม่ต้องคิดกลัวอะไร
จะมีใคร
อยากทำร้ายคงไม่มี
หากเราเป็น
สับปะรดเป็นเรื่องราว
เผื่อบางคราว
ไม่ต้องหนาวไม่ต้องร้อน
ร้อนก็ไม่กลัว
กลัวไม่ร้อนมีแต่เย็น
อยากลองเป็น
สับปะรดดูสักที
อยากลองเป็น
สับปะรดดูสักที
เผื่อบางที
อาจจะดีกว่าใครใคร
แฝงตารอบตัว
ไม่ต้องคิดกลัวอะไร
จะมีใคร
อยากทำร้ายคงไม่มี
หากเราเป็น
สับปะรดเป็นเรื่องราว
เผื่อบางคราว
ไม่ต้องหนาวไม่ต้องร้อน
ร้อนก็ไม่กลัว
กลัวไม่ร้อนมีแต่เย็น
อยากลองเป็น
สับปะรดดูสักที

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *