กรุงเทพฯราตรี:สุนทราภรณ์

Lyric

ญ.โอ้กรุงเทพฯเมืองฟ้าอมร
(ช.)ฮู ฮู ฮู ฮู ฮู ฮู ฮู
(ญ.)สมเป็นนครมหาธานี
(ช.)ฮู ฮู ฮู ฮู ฮู ฮู ฮู ฮู
(ญ.)สวยงามหนักหนายามราตรี
(ช.)งามเหลือเกินเพลิดเพลินฤดี
(ญ.)ช่างงามเหลือที่จะพรรณนา
(ช.)เที่ยวดูเล่นแลเห็นอาคาร
(ญ.)ฮู ฮู ฮู ฮู ฮู ฮู ฮู
(ช.)เหมือนดังวิมานสถานเทวา
(ญ.)ฮู ฮู ฮู ฮู ฮู ฮู ฮู ฮู
(ช.)ทั้งยานพาหนะละลานตา
(ญ.)งามแสนงามเหมาะนามสมญา
(ช.)เหมือนเทพสร้างมาจึงงามวิไล
(ญ.)ราชดำเนินน่าเดินเพลิดเพลิน
เรียบร้อยแพรวพรรณ
(ช.)สมนามสำคัญเฉิดฉันท์อำไพ
(ญ.)แสงไฟแสงโคมเล้าโลมฤทัย
(ช.)ทั้งเมืองวิไลคล้ายยามทิวา
(ญ.)ยอดปราสาทเป็นชั้นเป็นเชิง
(ช.)ฮู ฮู ฮู ฮู ฮู ฮู ฮู
(ญ.)เหมือนลอยระเริงเล่นเหลิงนภา
(ช.)ฮู ฮู ฮู ฮู ฮู ฮู ฮู ฮู
(ญ.)เหมือนดังจะเย้ยดวงดารา
(ช.ญ.)เป็นเพราะจันทร์ผ่องพรรณฉายมา
จึงวาววับตายิ่งพาเคลิ้มใจ
(ญ.)ยอดมณฑปช่อฟ้าตระการ
(ช.)ฮู ฮู ฮู ฮู ฮู ฮู ฮู
(ญ.)สำเริงสำราญสถานเวียงชัย
(ช.)ฮู ฮู ฮู ฮู ฮู ฮู ฮู ฮู
(ญ.)เหมือนเมืองสวรรค์ของชาวไทย
(ช.)ชนทั้งเมืองรุ่งเรืองวิไล
(ญ.)ถ้วนทั่วทุกวัยเลิศจริงหญิงชาย
(ช.)ดังจะข่มอัปสรเทวา
(ญ.)ฮู ฮู ฮู ฮู ฮู ฮู ฮู
(ช.)ยิ้มยวนเย้าตาดูแล้วสบาย
(ญ.)ฮู ฮู ฮู ฮู ฮู ฮู ฮู ฮู
(ช.)หรือเป็นชาวฟ้ามาเดินกราย
(ญ.)เมืองนั้นงามดั่งเทพนิยาย
(ช.)ทั้งหญิงและชายแต่งกายสวยดี
(ญ.)แหล่งเที่ยวหย่อนใจทั่วไป
หลากหลายรายเรียง
(ช.)หญิงชายเคล้าเคียงเพลินเสียง
(ญ.)ทุกคืนเสียงเพลง
ครื้นเครงเพราะดี
(ช.)สวนลุมพินีเขาดินวนา
(ญ.)โอ้เมืองแก้วเลิศแล้วราตรี
(ช.)ฮู ฮู ฮู ฮู ฮู ฮู ฮู
(ญ.)ทุกสิ่งล้วนมีชีวิตชีวา
(ช.)ฮู ฮู ฮู ฮู ฮู ฮู ฮู ฮู
(ญ.)ทั้งเงาลำน้ำเจ้าพระยา
(พ.)ยามสายลมเฉื่อยฉิวพริ้วมา
ประกายวับตาเลิศเลอนักเอย
(ญ.)หากกรุงเทพฯขาดฉันและเธอ
(ช.)ฮู ฮู ฮู ฮู ฮู ฮู ฮู
(ญ.)ถึงงามลัำเลอไม่พร้อมไพบูลย์
(ช.)ฮู ฮู ฮู ฮู ฮู ฮู ฮู ฮู
(ญ.)เหมือนเป็นเมืองร้างใจอาดูร
(ช.)ความวิไลไม่งามพร้อมมูล
(ญ.)ขาดความสมบูรณ์เกื้อกูลทวี
(ช.)เมื่อมาอยู่ใกล้ชู้ชูใจ
(ญ.)ฮู ฮู ฮู ฮู ฮู ฮู ฮู
(ช.)ทั้งเมืองวิไลสดใสทันที
(ญ.)ฮู ฮู ฮู ฮู ฮู ฮู ฮู ฮู
(ช.)เพราะเราถนอมกันโดยดี
(ญ.)ความรักเราแน่นอนทวี
(ช.)ถึงนานกี่ปีไม่มีร้างรา
(ญ.)ต่างคนปลื้มเปรมอิ่มเอมคลอ
เคล้ากันไป
(ช.)น้ำคำน้ำใจมอบไว้บูชา
(ญ.)รักเราน้อมนำน้ำคำสัญญา
(ช.)ขอองค์พุทธารับเป็นพยาน
(ญ.)จิตสลักด้วยรักเจือจุน
(ช.)ฮู ฮู ฮู ฮู ฮู ฮู ฮู
(ญ.)นับเป็นผลบุญอุดหนุนบันดาล
(ช.)ฮู ฮู ฮู ฮู ฮู ฮู ฮู ฮู
(ช.)ทุกยามค่ำเช้าเราบนบาน
(พ.)ความรักเราไม่มีร้าวราน
ถ้อยคำสาบานแน่นอนนักเอย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *