พูดด้วยก็ไม่พูดด้วย : เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์

Lyric

[พูดด้วย ก็ไม่พูดด้วย
ก็จะไม่พูดด้วย]
[พูดด้วย ก็ไม่พูดด้วย
ก็จะไม่พูดด้วย]
[พูดด้วย ก็ไม่พูดด้วย
ก็จะให้พูดด้วย]
[พูดด้วย ก็ไม่พูดด้วย
ก็จะให้พูดด้วย .]
ช.คุณ ครับ คุณ โมโหใครมา
ก็ไม่พูด ก็ไม่บอก
คุณ ครับ คุณ หรือผมกวนใจ
คุณตั้งแต่อ้อนน่ะตั้งแต่ออก
มงแซะมง ยิ่งแซะยิ่งงง
นะจนหลงไปที่อื่น
งง แซะงง ถมึงทึงมา
ก็ตะหลุ่มตุมมึน
[. พูดด้วยก็ไม่พูดด้วย]
[ก็จะไม่พูดด้วย]
ก็จะไม่พูดด้วย
[. พูดด้วยก็ไม่พูดด้วย]
[ก็จะไม่พูดด้วย]
พูดด้วย พูดด้วย พูดด้วย
[. พูดด้วยก็ไม่พูดด้วย]
[ก็จะให้พูดด้วย]
ก็จะให้พูดด้วย
[. พูดด้วยก็ไม่พูดด้วย]
[ก็จะให้พูดด้วย]
พูดด้วย พูดด้วย พูดด้วย
.ตึง ครับ ตึง ทำหน้ามึนตึง
ยังกะคนล่ะแผนก
ตึง ครับ ตึง ตึงโป๊ะตึงตึง
ก็ระวังเดี๋ยวจะแตก
แต่ ช้า แต่ ถ้าบึ้งนานๆ
มันจะอั้นมันจะป่วย
แต่ ช้า แต่ ถ้าไม่พูดด้วย
ก็จะไม่พูดด้วย
[พูดด้วยก็ไม่พูดด้วย]
[ก็จะไม่พูดด้วย]
ก็จะไม่พูดด้วย
[. พูดด้วยก็ไม่พูดด้วย]
[ก็จะไม่พูดด้วย]
พูดด้วย พูดด้วย พูดด้วย
[. พูดด้วยก็ไม่พูดด้วย]
[ก็จะให้พูดด้วย]
ก็จะให้พูดด้วย
[. พูดด้วยก็ไม่พูดด้วย]
[ก็จะให้พูดด้วย]
พูดด้วย พูดด้วย พูดด้วย
.เป็นอะไรก็บอกกัน
ไม่ใช่ใครก็เราสนิทกัน
เป็นอะไรขนาดนั้น
จับเข่าคุยกันได้มั้ยล่ะคนสวย
[พูดด้วยก็จะให้พูดด้วย]
[ก็จะให้พูดด้วย]
พูดด้วย พูดด้วย พูดด้วย
[พูดด้วยก็จะให้พูดด้วย]
[ก็จะให้พูดด้วย]
พูดด้วย พูดด้วย พูดด้วย
[พูดด้วยก็จะให้พูดด้วย]
[ก็จะให้พูดด้วย]
พูดด้วย พูดด้วย พูดด้วย
[พูดด้วยก็จะให้พูดด้วย]
[ก็จะให้พูดด้วย]
พูดด้วย พูดด้วย พูดด้วย
ญ.โธ่อย่าเล่นกันอย่างนี้
สวีวี่วี สวี้ดสว้าย
[สวี้ดสว้าย]
โธ่ถ้าเล่นกันอย่างนี้
ก็ขอบ๊ายบาย สวัสดีค่ะ
[สวัสดีค๊ะ]
โธ่อย่าเล่นกันอย่างนี้
สวีวี่วี สวี้ดสว้าด
[สวี้ดสว้าย]
โธ่ถ้าเล่นกันอย่างนี้
ก็ขอบ๊ายบาย สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
[พูดด้วยก็ไม่พูดด้วย]
[ก็จะไม่พูดด้วย]
ช.ก็จะไม่พูดด้วย
ก็จะไม่พูดด้วย
[พูดด้วยก็ไม่พูดด้วย]
[ก็จะไม่พูดด้วย]
ก็จะไม่พูด ก็จะไม่พูด
[พูดด้วยก็ไม่พูดด้วย]
[ก็จะให้พูดด้วย]
ก็จะให้พูดด้วย ก็จะให้พูดด้วย
[พูดด้วยก็ไม่พูดด้วย]
[ก็จะให้พูดด้วย]
ก็จะไม่พูด ก็จะไม่พูด
ก็จะไม่พูดด้วย
[พูดด้วยก็ไม่พูดด้วย]
[ก็จะไม่พูดด้วย]
ก็จะไม่พูดด้วย ก็จะไม่พูดด้วย
[พูดด้วยก็ไม่พูดด้วย]
[ก็จะไม่พูดด้วย]
ก็จะไม่พูด ก็จะไม่พูด
[พูดด้วยก็ไม่พูดด้วย]
[ก็จะให้พูดด้วย]
ก็จะให้พูดด้วย ก็จะให้พูดด้วย
[พูดด้วยก็ไม่พูดด้วย]
[ก็จะให้พูดด้วย]
พูดด้วย พูดด้วย พูดด้วย
[พูดด้วยก็ไม่พูดด้วย]
[ก็จะให้พูดด้วย]
ก็จะไม่พูดด้วย ก็จะไม่พูดด้วย
[พูดด้วยก็ไม่พูดด้วย]
[ก็จะให้พูดด้วย]
พูดด้วย พูดด้วย
ก็จะให้พูดด้วย

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *