เปลี่ยวทรวง : ไพรวัลย์ ลูกเพชร

Lyric

เปลี่ยวใจ ฤทัยเฝ้า
โศกครวญ หวลละเมอเพ้อพร่ำ
เมื่อยามใกล้สนธยา
ยินเสียงสกุณา ถลาลมร่อน
กลับนอนรัง ดูนกเพลิน
เหิรบินเป็นหมู่ จับคู่ร้องโห่
จู๋จี๋เกาะที่ไม้ดอกเอ๋ย
เจ้าดอกประดู่ ถ้าเป็นคน
ไร้คู่ ไม่รู้จะหาที่ไหนเอย
เอ๋ยมาเป็นคู่สู่สม
หากมี น้องนาง
แนบหว่างทรวง ทุกข์แค่ไหน
ไม่ห่วง แม้ดวงอาทิตย์
ดับจม ขอรักนางจนสิ้นลม
ตราบชีพน้องแดดิ้น ตราบ
ดินสลาย นางเอ๋ยนาง
เจ้าฟังหรือเปล่า
หากฟังแล้วโปรดเอ็นดู
พี่ยังรักอยู่ไม่หาย ไม่หน่าย
บังอร รักของพี่ยังเหมือน
ก่อน อย่ามัวแง่งอน
อยู่เลยนาง เอ๋ย พี่
อ้างว้าง เปลี่ยว
ทรวง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *