สนิทกัน : เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์

Lyric

ญ]อิทสะบูสะบูสะบ้า
อิทสะบ้าสะบ้ากายา
อิทกายากายาตั้งยี่
อิทตั้งยี่ตั้งยี่ตั้งไข่
อิทตั้งไข่ตั้งไข่ตั้งหม้อ
อิทตั้งหม้อตั้งหม้อตั้งโต๊ะ
อิทตั้งโต๊ะตั้งโต๊ะตั้งโต๊ะ
ตั้งโต๊ะตั้งโต๊ะตั้งโต๊ะ
ช]ชิดเชื้อ ชิดเชื้อ
ชิดเชื้อ ชิดเชื้อ
ชิดเชื้อ ชิดเชื้อ ชิดเชื้อ
ชิดเชื้อชิดเชื้อชิดเชื้อ
ชิดเชื้อ ชิดเชื้อ
ชิดเชื้อ ชิดเชื้อ ชิดเชื้อ
ชิดชิดชิดชิดชิดชิด
ช]เอาว่าสนิท กันจนเพลิน
ถ้าเกิด มองตาเมื่อไร
เดินผ่าน ชูมือไวๆจะว่าไหม
ถ้าขอเรียกเอ็งกับข้า
ญ]ไม่ว่ากัน น่า
ช]และถ้าสนิท กันจนกลม
ตากแดด กินลมกันมา
พับผ่า เกินพรรณนาจะว่าไหม
ถ้าเอ็งกับข้าจะรักกัน
ญ]ไม่ว่าไร ย่ะ
ใครสักคน
ที่ฝากดวงใจยามทุกข์ทน
ช่วยเป็นแรง พลัง ให้สู้ไป
ใครหนอใคร
จะสุขจะทุกข์จะคู่ไป
จะเป็นใคร ที่ไหนไม่ได้เลย.
ช]เดินดงตามสไตล์
เดินคนเดียวเซ็งจะตาย
เบื่อเสียงไก่เสียงนกเสียงกา
นอนแหงนหน้าบนหลังคา
พัดลมก็ไม่มีส่ายหน้า
คนอย่างข้ามันไม่เอาไหน
พอกันทีจับคันไถ
อยากมีใครมาอยู่ตรงนั้น
คันตรงไหนข้าเกาตรงนั้น
เอ้าคันตรงไหนข้าเกาตรงนั้น
เอ็งปวดตรงไหนข้าเป่าตรงนั้น
ญ]โน โน โน โน
ช]เอาว่าสนิท กันจนเพลิน
ถ้าเกิด มองตาเมื่อไร
เดินผ่าน ชูมือไวๆจะว่าไหม
ถ้าขอเรียกเอ็งกับข้า
ญ]ไม่ว่ากัน น่า
ช]และถ้าสนิท กันจนกลม
ตากแดด กินลมกันมา
พับผ่า เกินพรรณนาจะว่าไหม
ถ้าเอ็งกับข้า จะรักกัน
ญ]ไม่ว่าไร ย่ะ
ใครสักคน
ที่ฝากดวงใจยามทุกข์ทน
ช่วยเป็นแรง พลัง ให้สู้ไป
ใครหนอใคร
จะสุขจะทุกข์จะคู่ไป
จะเป็นใคร ที่ไหน ไม่ได้เลย
ช]เรียกยากเรียกเย็น
เรียกมาลีเรียกแครอล
เรียกลำใยนะไม่ค่อยจะเป็น
ภาษาปะกิตข้าไม่กระดิก
ฟุตฟิตโฟไฟว์ข้าไม่เข้าใจ
แต่มีเพลงหนึ่งพอฟังได้เรื่อง
เบ่บ๊งเบ่เบ้ร้องกันทั้งเมือง
เดี๋ยวคุณ เดี๋ยวผม
ประเดี๋ยวก็ท่าน เดี๋ยวอีฮั้น
ฟังยังไง ข้าฟังไม่มันส์
พอกันทีเอางี้ได้ไหม
อยากมีใครมาอยู่ตรงนั้น
คันตรงไหนข้าเกาตรงนั้น
เอ้าคันตรงไหนข้าเกาตรงนั้น
เอ็งปวดตรงไหนข้าเป่าตรงนั้น
ญ]โน โน โน โน
ช]เอาว่าสนิท กันจนเพลิน
ถ้าเกิด มองตาเมื่อไร
เดินผ่าน ชูมือไวๆจะว่าไหม
ถ้าขอเรียกเอ็ง กับข้า
ญ]ไม่ว่ากัน น่า
ช]และถ้าสนิท กันจนกลม
ตากแดดกินลมกันมา
พับผ่า เกินพรรณนาจะว่าไหม
ถ้าเอ็งกับข้าจะรักกัน
ญ]ไม่ว่าไร ย่ะ
.อิทสะบูสะบูสะบ้า
อิทสะบ้าสะบ้ากายา
อิทกายากายาตั้งยี่
อิทตั้งยี่ตั้งยี่ตั้งไข่
อิทตั้งไข่ตั้งไข่ตั้งหม้อ
อิทตั้งหม้อตั้งหม้อตั้งโต๊ะ
อิทตั้งโต๊ะตั้งโต๊ะตั้งโต๊ะ
ตั้งโต๊ะตั้งโต๊ะตั้งโต๊ะตั้งโต๊ะ
ตั้งโต๊ะตั้งโต๊ะตั้งโต๊ะตั้งโต๊ะ
ตั้งโต๊ะตั้งโต๊ะตั้งโต๊ะตั้งโต๊ะ
.ใครสักคน
ที่ฝากดวงใจยามทุกข์ทน
ช่วยเป็นแรง พลัง ให้สู้ไป
ช]อยู่นี่ไง
ญ]ใครหนอใคร
จะสุขจะทุกข์จะคู่ไป
จะเป็นใคร ที่ไหน ไม่ได้เลย
ช]เอาว่าสนิท กันจนเพลิน
ถ้าเกิด มองตาเมื่อไร
เดินผ่าน ชูมือไวๆจะว่าไหม
ถ้าขอเรียกเอ็ง กับข้า
ญ]ไม่ว่ากันน่า
ช]และถ้าสนิท กันจนกลม
ตากแดด กินลมกันมา
พับผ่า เกินพรรณนาจะว่าไหม
ถ้าเอ็งกับข้าจะรักกัน
ญ]ไม่ว่าไร ย่ะ
ช]เอาว่าสนิท กันจนเพลิน
ถ้าเกิด มองตาเมื่อไร
เดินผ่าน ชูมือไวๆจะว่าไหม
ถ้าขอเรียกเอ็ง กับข้า
ญ]ไม่ว่ากันน่า
ช]และถ้าสนิท กันจนกลม
ตากแดด กินลมกันมา
พับผ่า เกินพรรณนาจะว่าไหม
ถ้าเอ็งกับข้าจะรักกัน
ญ]ไม่ว่าไร ย่ะ
>>> ชิดเชื้อ ชิดเชื้อ
ชิดเชื้อ ชิดเชื้อ
ชิดเชื้อ ชิดเชื้อ ชิดเชื้อ
ชิดเชื้อชิดเชื้อชิดเชื้อ
ชิดเชื้อ ชิดเชื้อ
ชิดเชื้อ ชิดเชื้อ ชิดเชื้อ
ชิดชิดชิดชิดชิดชิด

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *