วอนน้ำตา : กุ้ง ชนากานต์ อัศวเลิศ

Lyric

เพลง..วอนน้ำตา
คำร้อง ทำนอง วิชาญ
ดนตรี ติ๊ก สุวิชัย ดุริยประทีป
ขับร้อง กุ้ง ชนากานต์ อัศวเลิศ

น้ำตาเจ้าเอ๋ย
อย่าพาลไหล
ออกมาอีกเลย
ใจดวงนี้ช้ำ
อย่ารินหลั่งเลย
ใจฉันระกำ
เจ้ายังตอกย้ำ
ซ้ำอีกทำไม
น้ำตาเจ้าเอ๋ย
โปรดจงย้อน
กลับคืนสู่ใจ
วิญญานความรัก
กลับพังทลาย
จดจำฝังใว้
มิให้ใคร ๆ
พบพานอีกเลย
น้ำตาเจ้าเอ๋ย
เจ้าจงไหลกลับ
กลับสู่ห้วงใจ
ชำระดวงใจ
ฉันให้สดใส
ขึ้นมาอีกครา
กับความด้านชา
และไม่นำพา
พบพานอีกเลย

น้ำตาเจ้าเอ๋ย
เจ้าจงไหลกลับ
กลับสู่ห้วงใจ
ชำระดวงใจ
ฉันให้สดใส
ขึ้นมาอีกครา
กับความด้านชา
และไม่นำพา
พบพานอีกเลย…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *