รักคืนรัง : กุ้ง & แจ๊ค

Lyric

เพลง..รักคืนรัง
คำร้อง ทำนอง บัญชร แสงจันทร์
ขับร้อง..
กุ้ง ชนากานต์ อัศวเลิศ &
แจ๊ค บัญชร แสงจันทร์
(ญ) ยามเมื่อลมหนาวพัดผ่าน
หวนคิดถึงวันวานที่ผ่านเลยมา
รักที่เคยหวานฉ่ำชุ่มชื่นอุรา
ยังเฝ้าคอยห่วงหาและอาวรณ์
(ช) ใจฉันก็ยังหวังอยู่
จะได้คืนชื่นชูดั่งนกคืนคอน
โบยบินไปแสนไกลจากจร
หลับนอนไหน
ใจก็ยังคิดถึงเธอ
(ญ) กลับมาเถิดหนาวันวาน
(ช) กลับมาเถิดวันวาน
ที่แสนสดใส
(ญ) ขอรักที่อบอุ่นและตลอดไป
(ช) อยากจะได้
ในหนาวนี้ที่หวนคืนมา
(ญ) สัญญาไม่แสนงอนเหมือนก่อน
(ช) แน่นอนเฝ้าเอาใจให้เหตุผล
(ญ) เธอสำคัญกว่าใครในสากล
(ช) รักเธอจนชีพสลายไปจากกัน

(ญ) ยามเมื่อลมหนาวพัดผ่าน
หวนคิดถึงวันวานที่ผ่านเลยมา
รักที่เคยหวานฉ่ำชุ่มชื่นอุรา
ยังเฝ้าคอยห่วงหาและอาวรณ์
(ช) ใจฉันก็ยังหวังอยู่
จะได้คืนชื่นชูดั่งนกคืนคอน
โบยบินไปแสนไกลจากจร
หลับนอนไหนใจก็ยังคิดถึงเธอ
(ญ) กลับมาเถิดหนาวันวาน
(ช) กลับมาเถิดวันวาน
ที่แสนสดใส
(ญ) ขอรักที่อบอุ่นและตลอดไป
(ช) อยากจะได้
ในหนาวนี้ที่หวนคืนมา
(ญ) สัญญาไม่แสนงอนเหมือนก่อน
(ช) แน่นอนเฝ้าเอาใจให้เหตุผล
(ญ) เธอสำคัญกว่าใครในสากล
(ช) รักเธอจนชีพสลายไปจากกัน