ปลอบลูก : กุ้ง ชนากานต์ อัศวเลิศ

Lyric

เพลง..ปลอบลูก
คำร้อง บัญชร แสงจันทร์
ขับร้อง กุ้ง ชนากานต์ อัศวเลิศ

นอนเถิดลูก
หยุดพักให้สบาย
เลิกไปสนใจใน
เรื่องที่แล้วเลยมา
โยนมันทิ้ง
ลืมสิ้นเลยดีกว่า
เพราะปัญหาย่อมมีทุกคน
( อย่าไปท้อแท้ใจ
ในความทุกข์ทน
สู้ไปสุดใจของตน )
ครั้งที่เจ้า
ยังเล็กไปเที่ยวซน
กับใครหลายคน
ยังสู้ไม่ยอมลดรา
เจ็บมีแผล
แม่ต้องเอายาทา
ร้องไห้มาแม่ยังได้ปลอบ
( แล่นทยานลิ่วไป
ตามใจเจ้าชอบ
แม้มีคำถามแม่ตอบ )
วันนี้เจ้าคงเหนื่อย
ทั้งกายแหละใจ
งานที่ทำยิ่งใหญ่
เพื่อใครทั้งเมือง
หรือสิ่งที่เป็น
ซี่ล้อและฟันเฟือง
พาเจริญรุ่งเรือง
ชีวิตเจ้าแม่เข้าใจ
เห็นเจ้ากลับ
วันนี้แม่สุขใจ
จากไปแสนไกล
นานเนิ่นเพิ่งหวลคืนมา
คอยห่วงใย
ทุกคืนวันเวลา
แม้ข้าวปลาก็กลัวเจ้าขาด
( เสื้อผ้าและที่นอน
ทำให้สะอาด
รักไม่ต้องเติมเสริมวาด )

นอนเถิดลูก
หยุดพักให้สบาย
เลิกไปสนใจใน
เรื่องที่แล้วเลยมา
โยนมันทิ้ง
ลืมสิ้นเลยดีกว่า
เพราะปัญหาย่อมมีทุกคน
( อย่าไปท้อแท้ใจ
ในความทุกข์ทน
สู้ไปสุดใจของตน )
ครั้งที่เจ้า
ยังเล็กไปเที่ยวซน
กับใครหลายคน
ยังสู้ไม่ยอมลดรา
เจ็บมีแผล
แม่ต้องเอายาทา
ร้องไห้มาแม่ยังได้ปลอบ
( แล่นทยานลิ่วไป
ตามใจเจ้าชอบ
แม้มีคำถามแม่ตอบ )
วันนี้เจ้าคงเหนื่อย
ทั้งกายแหละใจ
งานที่ทำยิ่งใหญ่
เพื่อใครทั้งเมือง
หรือสิ่งที่เป็น
ซี่ล้อและฟันเฟือง
พาเจริญรุ่งเรือง
ชีวิตเจ้าแม่เข้าใจ
เห็นเจ้ากลับ
วันนี้แม่สุขใจ
จากไปแสนไกล
นานเนิ่นเพิ่งหวลคืนมา
คอยห่วงใย
ทุกคืนวันเวลา
แม้ข้าวปลาก็กลัวเจ้าขาด
( เสื้อผ้าและที่นอน
ทำให้สะอาด
รักไม่ต้องเติมเสริมวาด )