นามมงคล-ชื่อมงคล สำหรับผู้ที่เกิดวันวันพุธ (กลางคืน) หมวด “ฑ”

นามมงคล ชื่อมงคล
ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
ฑุลิกา ทุ-ลิ-กา นกกางเขน