ไม่ยากหรอก Power Groove Version : ฟาเรนไฮต์

Lyric

จักราวุธ แสวงผล
GMM Grammy

มันต้องอย่างนี้สิอย่างนี้สิ
มันต้องให้ได้อย่างนี้
มันต้องอย่างนี้สิอย่างนี้สิ
มันต้องให้ได้อย่างนี้
มันต้องอย่างนี้สิอย่างนี้สิ
มันต้องให้ได้อย่างนี้
มันต้องอย่างนี้สิอย่างนี้สิ
คิดหนัก
เมื่อเขาจะกลับมาหา
คิดหนัก
จะปฏิเสธเขายังไง
รู้อยู่หรอก
ว่าจะต้องทำใจแข็ง
มันยังกลัวกลัว
ว่าใจจะอ่อนยอมกันไป
จะทำยังไง
ถ้าเขามาอ้อนวอนขอ
(แค่พูดว่าไม่)
ทำยังไง
ถ้าหากว่าเขาไม่เลิกรา
(ก็พูดว่าไม่)
เปลืองอารมณ์
ไม่อยากจะเจอกันอีกแล้ว
(แค่พูดว่าไม่ไม่)
(ก็ไม่ต้องเหนื่อยเปลืองเวลา)
อย่างนี้ไม่ยากหรอก
ก็นึกว่ามันจะหนักหนา
อย่างนี้แล้วไม่ห่วงหรอก
เท่าไรก็เท่ากัน
อย่างนี้ไม่ยากหรอก
จะมาเมื่อไรก็เมื่อนั้น
อย่างนี้เรอะ ก็รู้แล้ว
ก็เกมกันไปเลย
ถามอีกหน่อย
ช่วยบอกอีกทีอีกทีอีกทีนะ
(แค่พูดว่าไม่)
ถามอีกหน่อย
ต้องบอกกับเขาว่าอะไร
(ก็พูดว่าไม่)
ถามอีกอย่าง
ที่อาจจะเป็นปัญหา
(แค่พูดว่าไม่)
ใจเราเอง
เราจะไปบอกมันยังไง
จะมายังไงก็บอกแค่คำคำนี้
(แค่พูดว่าไม่)
จะมายังไง
ก็ฝึกเอาไว้ให้คุ้นเคย
(ก็พูดว่าไม่)
มันคงจะดี
ที่ไม่ต้องพูดกันเยอะ
(ก็พูดว่าไม่)
ใจเราเอง
เราคงต้องบอกกันไปเลย
อย่างนี้ไม่ยากหรอก
ก็นึกว่ามันจะหนักหนา
อย่างนี้แล้วไม่ห่วงหรอก
เท่าไรก็เท่ากัน
อย่างนี้ไม่ยากหรอก
จะมาเมื่อไรก็เมื่อนั้น
อย่างนี้เรอะ ก็รู้แล้ว
ก็เกมกันไปเลย
มันต้องอย่างนี้สิอย่างนี้สิ
มันต้องให้ได้อย่างนี้
มันต้องอย่างนี้สิอย่างนี้สิ
ต้องให้ได้อย่างนี้
มันต้องอย่างนี้สิอย่างนี้สิ
ต้องให้ได้อย่างนี้
มันต้องอย่างนี้สิอย่างนี้สิ
รักกันใหม่น่ารักกันใหม่น่า
ไม่ต้องคิดมากรักกันใหม่น่า
ที่แล้วก็ให้แล้วที่แล้วก็ให้แล้ว
ไปที่แล้วก็ให้รักกันใหม่ะน่า
ถึงจะมีคนอื่นก็แค่มีคนอื่น
มันก็ธรรมดาเข้าใจน่า
ก็มารักกันใหม่เหอะ
รักกันใหม่เหอะน่า
ฮืมมาย่ะ น่า นา นา น้า
ฮืมมาย่ะ น่า นา นา
ฮืมมาย่ะ น่า นา นา น้า
ฮืมมาย่ะ น่า นา นา
(ก็พูดว่าไม่ ก็พูดว่าไม่)
(ก็พูดว่าไม่)
(ก็พูดว่าไม่ ไม่)
(ก็ไม่ต้องเหนื่อย)
อย่างนี้ไม่ยากหรอก
ก็นึกว่ามันจะหนักหนา
อย่างนี้แล้วไม่ห่วงหรอก
เท่าไรก็เท่ากัน
อย่างนี้ไม่ยากหรอก
จะมาเมื่อไรก็เมื่อนั้น
อย่างนี้เรอะก็รู้แล้ว
ก็เกมกันไปเลย
อย่างนี้ไม่ยากหรอก
ก็นึกว่ามันจะหนักหนา
อย่างนี้แล้วไม่ห่วงหรอก
เท่าไรก็เท่ากัน
อย่างนี้ไม่ยากหรอก
จะมาเมื่อไรก็เมื่อนั้น
อย่างนี้เรอะก็รู้แล้ว
ก็เกมกันไปเลย
มันต้องอย่างนี้สิอย่างนี้สิ
มันต้องให้ได้อย่างนี้
มันต้องอย่างนี้สิอย่างนี้สิ
มันต้องให้ได้อย่างนี้
มันต้องอย่างนี้สิอย่างนี้สิ
มันต้องให้ได้อย่างนี้
มันต้องอย่างนี้สิอย่างนี้สิ