เนเมซิส (Nemesis) เทพธิดาแห่งความอาฆาต

เทพเจ้าตำนานกรีก-โรมัน


        ชาวกรีกและโรมันเชื่อว่า ผู้ใดที่กระทำความผิด ผู้นั้นสมควรได้รับการตอบแทนอย่างสาสมทึ่สุด เทพธิดาองค์นี้จึงเป็นเทวีแห่งความเที่ยงธรรมในความเชื่อของชาวกรีก และโรมันที่ยกย่องให้เนเมซีสมีบทบาทสำคัญในการลงโทษคนทำชั่ว และเกื้อกูลให้ผู้ที่จะทำการแก้แค้น ทำการสำเร็จและได้ชัยชนะ
        รูปบูชาเทพธิดาเนเมซิสเป็นรูป หญิงสาวที่มีใบหน้าดุดัน เหี้ยมเกรียม บางแห่งก็สร้างให้เป็นเทพธิดาที่มีปีก ในขณะที่บางแห่งก็ไม่มีปีก แต่ที่เหมือนกันหมด คือ เทพเนเมซิสจะถือพังงา (พวงมาลัยบังคับเรือ) และ ล้อด้วยมือ นั้นหมายความว่า เทพธิดาจะไปลงโทษคนทำความชั่วทุกคน ได้ทั้งทางบก ทางน้ำ

เครดิตภาพปก: vivooo / Shutterstock.com