ผู้ว่าฯ กทม. สั่งปิดยาว “16 กลุ่ม” สถานบันเทิง-สวนน้ำ เพื่อกันโควิด-19 ระบาด

ข่าวบันเทิงล่าสุดวันนี้

วันนี้ (1 มิ.ย. 2563 ) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. ออกประกาศ เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 10 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการ กทม. เซ็นคำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ใน 16 พื้นที่ ต่อเนื่อง ตั้งแต่ 1-30 มิ.ย.2563

โดยสถานที่ยังปิดบริการอยู่ ได้แก่

1.ผับ บาร์ สถานบันเทิง และสถานที่ประกอบการคล้ายสถานบันเทิง
2.สวนน้ำ สวนสนุก
3.สนามเด็กเล่น เครื่องเล่นสำหรับเด็กในตลาด ตลาดน้ำ และตลาดนัด
4.โต๊ะสนุกเกอร์ บิลเลียด
5.สถานที่เล่นตู้เกม
6.ร้านเกม และร้านอินเทอร์เน็ต
7.สนามไก่ชน และสนามซ้อมชนไก่
8.สถานรับเลี้ยงเด็ก และสถานดูแลผู้สูงอายุ (ยกเว้นที่มีการปรับตัวไว้พักค้างคืนเป็นปกติธุระ)
9.สนามมวย
10.โรงเรียนสอนศิลปะการต่อสู้ (ยิม)
11.สนามม้า
12.สถานประกอบกิจการอาบน้ำ
13.สถานประกอบกิจการอาบอบนวด
14.สนามแข่งขันทุกประเภท
15.สถานที่ให้บริการห้องจัดเลี้ยงสถานที่จัดเลี้ยง รวมถึงสถานที่อื่นใดที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน
16.สนามชนโค สนามกัดปลา หรือสนามแข่งขันอื่นในลักษณะทำนองเดียวกัน

อนึ่งด้วยมีความจำเป็นรีบด่วนหากปล่อยไว้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายนแรงแก่สาธารณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิ์โต้แย้ง ตามมาตรา 30 วรรคสอง(1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ทั้งนี้ ตั้งแต่ 1 มิ.ย.-30 มิ.ย. หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง.